Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

 Projekt sa  v súčasnosti „prehupol“ do ďalšej fázy jeho realizácie. Pripomíname, že jeho trvanie je plánované v období  od marca do decembra 2012. 

V  júli boli ukončené prvé dve projektové aktivity „Vypracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie cyklotrasy“ a „Schvaľovací proces pre cyklotrasu“ pridelením evidenčného čísla cykloturistickej trasy na slovenskej strane.

V auguste až v októbri sa realizuje vyhotovenie a osadenie značenia cyklotrasy v súlade s jednotným systémom značenia cyklotrás podľa STN 01 8028.

Spôsob  cykloturistického značenia bude nasledovný:

o   maľovanými značkami (typ A.1)

o   prvkami cykloturistickej orientácie: veľkými cyklosmerovkami (typ B.1), malými smerovkami (typ B.2), doplnkovými smerovkami (typ B.3)  a doplnkovými cyklotabuľkami (emblémová typ B.4 a významová typ 3-C).

Cykloznačky budú osádzané samostatne na stĺpiky tzv. cyklosmerovníky, zabetónovaním v teréne pri trase, resp. sa osadia na existujúce betónové a drevené stĺpy elektrického či telekomunikačného vedenia alebo stĺpy verejného osvetlenia.

Okrem toho sa cyklotrasa doplní o prvky drobnej infraštruktúry osadením infotabúľ s mapami a podrobnými základnými textovými informáciami o regióne (kultúra, príroda, ubytovanie...), ktoré budú jednostranne a obojstranne orientované. Na slovenskej strane bude  takto osadených 5 a na poľskej strane 3 veľké informačné tabule o rozmeroch 200 cm x 150 cm.

Umiestnenie infotabúľ pozdĺž cyklotrasy sa navrhuje v týchto miestach:

1.    Bardejov - Športová hala Mier, parkovisko.

2.    Bardejov - Bardejovská Nová Ves, na centrálnej križovatke.

3.    Šarišské Čierne - odbočka na Zverník.

4.    Nižná Polianka - motorest Makovica.

5.    Nižná Polianka - odbočka na štátnu hranicu s Poľskom.

6.    Jaslo -Mestský úrad, t. j. na centrálnom mieste v meste, v blízkosti námestia.

7.    Jaslo - Mestský park, pri Dome kultúry.

8.    Obec Dębowiec, križovatka.

Súbežne sa pracuje na príprave a preklade propagačnej príručky k cyklotrase, ktorá bude slúžiť na prezentáciu cyklotrasy a prihraničného regiónu. Tá by mala byť hotová najneskôr v novembri.

 

 

 

 

tab1 cyklo bj jsl tab2 cyklo bj jsl

 

 

 

 

logo capr euroreg logo ker logo minv dopr vyst reg rozvoj logo forum euroregionov sr erb bj

erb jaslo

 

„Tento projekt bol podporený

z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“

Najblišie udalosti

23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO
23 feb 2024
08:00 - 17:00
MDŽ - OSLAVY SVIATKU ŽIEN
09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám