Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

upratovanieMesto Bardejov prostredníctvom poverenej organizácie na zber komunálnych odpadov spoločnosti Ekobard, a. s. v rámci jesenného upratovania vychádza v ústrety občanom mesta poskytnutím veľkoobjemových kontajnerov (ďalej „VOK“) pre uloženie objemného odpadu z domácnosti a odpadu z upratovania ulíc a parkovej zelene.

Jesenné upratovanie začína v pondelok 24. septembra 2012 na sídlisku Obrancov mieru a od 1. 10. 2012 bude pokračovať následne na sídliskách Za Rajom, Družba, Vinbarg. Od 9. 10. 2012 budú „VOK“ postupne umiestňované  pri rodinných domoch po jednotlivých sídliskách. V druhej polovici októbra od  16. 10. 2012  budú následne „VOK“ umiestnené v mestských častiach Bardejovská Nová Ves, Dlhá Lúka, Bardejovské Kúpele a Mihaľov. Jesenné upratovanie sa ukončí 31. októbra 2012.

Veľkoobjemové kontajnery budú umiestnené na vopred určené miesto od pondelka do piatku v časových intervaloch od 12.00 hod. – 7. 00 hod. následujúceho dňa podľa vypracovaného harmonogramu zverejneného na mestskej webovej stránke www.bardejov.sk.

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám