Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

upratovanieMesto Bardejov prostredníctvom poverenej organizácie na zber komunálnych odpadov spoločnosti Ekobard, a. s. v rámci jesenného upratovania vychádza v ústrety občanom mesta poskytnutím veľkoobjemových kontajnerov (ďalej „VOK“) pre uloženie objemného odpadu z domácnosti a odpadu z upratovania ulíc a parkovej zelene.

Jesenné upratovanie začína v pondelok 24. septembra 2012 na sídlisku Obrancov mieru a od 1. 10. 2012 bude pokračovať následne na sídliskách Za Rajom, Družba, Vinbarg. Od 9. 10. 2012 budú „VOK“ postupne umiestňované  pri rodinných domoch po jednotlivých sídliskách. V druhej polovici októbra od  16. 10. 2012  budú následne „VOK“ umiestnené v mestských častiach Bardejovská Nová Ves, Dlhá Lúka, Bardejovské Kúpele a Mihaľov. Jesenné upratovanie sa ukončí 31. októbra 2012.

Veľkoobjemové kontajnery budú umiestnené na vopred určené miesto od pondelka do piatku v časových intervaloch od 12.00 hod. – 7. 00 hod. následujúceho dňa podľa vypracovaného harmonogramu zverejneného na mestskej webovej stránke www.bardejov.sk.

Najblišie udalosti

30 apr 2024
19:00 - 21:00
OTVORENIE FONTÁN
01 máj 2024
14:00 - 21:00
MAJÁLES
23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám