Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Verejnosť môže navrhnúť laureátov Ceny PSK za rok 2012

Aj v tomto roku Prešovský samosprávny kraj ocení významné osobnosti regiónu Cenou Prešovského samosprávneho kraja a Cenou predsedu PSK. Prešovský samosprávny kraj vyzýva občanov a inštitúcie, aby využili túto možnosť a navrhli osobnosti z Prešovského regiónu, ktoré si zaslúžia získať ocenenia za rok 2012.

Návrhy na udelenie oboch ocenení môže dať ktorýkoľvek občan. Mal by sa však poponáhľať, pretože nominácie možno podávať len do 30. septembra. Nie je to zložité – stačí uviesť meno navrhovaného laureáta a krátke zdôvodnenie, prečo by navrhovaný človek mal byť ocenený a poslať to na Úrad PSK, na Námestie mieru 2 v Prešove.

Cena PSK je verejným ocenením občanov - jednotlivcov či kolektívov, za dlhoročný mimoriadny prínos pre rozvoj Prešovského kraja a mimoriadne zásluhy vo všetkých oblastiach spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života. O jej udelení rozhoduje komisia zložená z poslancov Zastupiteľstva.

Cena predsedu PSK je verejným ocenením za mimoriadny prínos a významné výsledky v oblasti kultúry, umenia, športu, školstva, vedy, výskumu či techniky v príslušnom roku. Aj keď o Cene predsedu rozhoduje priamo Peter Chudík, pri svojom výbere zohľadňuje návrhy, ktoré sa k nemu dostanú z rôznych zdrojov.

Cenu PSK predstavuje umelecké dielo - gotická brána s doširoka otvorenými dverami, ktoré sú symbolom prijímania nových podnetov. Cenu predsedu tvorí voľne tvarovaný objekt pripomínajúci ľudské srdce, obomknuté po stranách krídlami. Symbolizuje citovú spoluúčasť na každom tvorivom počine, ako neodmysliteľnú súčasť rozvoja ľudskej civilizácie. Autorkou oboch diel je akademická sochárka Eva Fišerová.

 

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám