Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Pri realizácii stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia Stocklovej ulice I. etapa“ bola pri zemných prácach na uložení nových potrubných rozvodov vody a kanalizácie odkrytá stará kamenná studňa kruhovitého tvaru. Studňa s hĺbkou 8 - 9 m sa nachádza v strede križovatky, medzi ulicami

Stocklova a Na hradbách. Podľa archeológa Mgr. Comissa, ktorý sleduje postup prác na tejto ulici v rámci nariadeného archeologického výskumu, jedná sa o studňu z 18 - 19 storočia. Podľa doteraz známeho poznania histórie Bardejova mala sa v tejto časti Stocklovej ulice nachádzať kašna, alebo záchytná studňa z obdobia, keď v stredoveku v Bardejove fungoval vodovod s rozvodom z dreveného potrubia a zásoboval vodou túto časť mesta. Po znefunkčnení starého rozvodu vody na tomto mieste sa pravdepodobne vykopala studňa, ktorá nahradila pôvodný zdroj vody.

          Po obhliadke studne pracovníkom Krajského pamiatkového úradu Prešov Mgr. Harčárom a zodpovedným projektantom Ing. arch. Kačalom očakáva Mesto Bardejov rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Prešov o prezentovaní studne. Návrh prezentácie studne bude podliehať schváleniu Krajského pamiatkového úradu Prešov a bude sa realizovať pri konečných stavebných úpravách ulice

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám