Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Dátum 3. september 2012 bol v kalendári dňom D, pretože ukončil sladké prázdninové leňošenie.

 Nastal deň začiatku nového školského roka 2012/2013.

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bardejov sú 4 základné školy, 2 spojené základné školy s materskou školou a 7 materských škôl.

Do školských lavíc základných škôl  zasadlo v novom školskom roku 3 354  žiakov. Z toho na I. stupni 1183 žiakov a na II. stupni 2171 žiakov.

Počty v školách sa môžu meniť ešte do 15. septembra, kedy školy uzavrú štatistické výkazy.

Prvýkrát prekročili brány škôl aj najmladší žiaci  - prváci, ktorí boli slávnostne privítaní na  Radničnom námestí.

V mate rských školách je zapísaných 922 detí.

Školy sú pripravené na nový školský rok aj napriek zložitej ekonomickej situácii a to v oblasti finančného, materiálno- technického a personálneho zabezpečenia.

Počas prázdnin v rámci bežnej údržby bola prevedená maľba vnútorných priestorov v Materskej škole, Komenského 47 a v Materskej škole, Komenského 24.

Taktiež boli vymenené okná v dvoch oddeleniach Materskej školy, Komenského 24 a Materskej školy, Námestie arm. gen. L. Svobodu 15.

 Zároveň sa uskutočnila revitalizácia školského dvora v areáli MŠ na Gorkého ul. a oprava pieskovísk v areáli MŠ v Bardejovskej Novej Vsi, tiež sa doplnilo  záhradné vybavenie na školskom dvore v areáli MŠ na ul. Nábrežná.

V rámci kapitálových výdavkov bola ukončená výstavba detského ihriska pri Základnej škole s materskou školou Pod Papierňou 1.

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám