Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. a Asociácia vodárenských spoločností organizujú v termíne od 6. – 7. septembra 2012 v poradí už XXIX. ročník celoslovenskej súťaže zručnosti vodárenských pracovníkov. Miestom konania súťaže sa po prvýkrát stal Bardejov. Garantom súťaže je Ministerstvo životného prostredia SR a Odborový zväz Drevo Lesy Voda.

         Slávnostné otvorenie súťaže prebehne na Radničnom námestí v Bardejove vo štvrtok, 6.9.2012 medzi 8:30 hod. až 9:15 hod. za účasti ministra životného prostredia Petra Žigu,  primátora mesta Borisa Hanuščaka a generálnych riaditeľov vodárenských spoločností na Slovensku.

         Na XXIX. ročníku celoslovenskej súťaže zručnosti vodárenských pracovníkov sa bude tradične súťažiť v štyroch nasledujúcich disciplínach:

A - montáž a oprava vodovodného potrubia tradičnými technologickými postupmi, doplnená o nový spôsob spájania tvaroviek a potrubia

B - montáž a oprava vodovodného potrubia s použitím nových technologických postupov, vrátane montáže vodovodnej prípojky

C - vytyčovanie trasy vodovodného potrubia a jeho súčastí

D - vyhľadávanie a vytyčovanie porúch na vodovodnom potrubí

         Súťaže sa zúčastnia štvorčlenné družstvá, zamestnanci spoločnosti. Dvaja súťažiaci budú súťažiť v disciplínach „A“ a „B“ a ďalší dvaja v disciplínach „C“ a „D“. Zloženie družstiev sa v priebehu súťaže nesmie meniť.

         Všetky súťažné disciplíny sa uskutočnia podľa časového harmonogramu. Súťaže v disciplínach „A“ a „B“ sa uskutočnia na Radničnom námestí pred Mestským úradom v Bardejove. Súťaže v disciplínach „C“ a „D“ sa uskutočnia v areáli úpravne vody Bardejov. Mimosúťažná disciplína Enigma sa uskutoční na Mestskom úrade Bardejov vo veľkej zasadačke mestského zastupiteľstva.

         Hodnotenie jednotlivých disciplín budú vykonávať rozhodcovia podľa stanovených kritérií. Najúspešnejší súťažiaci budú odmenení hodnotnými cenami.

         Sprievodnými akciami tohto podujatia budú:

- výstava najmodernejšej vodárenskej techniky na Radničnom námestí v Bardejove,

- zábavné podujatia určené pre deti,

- meranie tlaku,

- osvieženie vo vodnom bare (relax stane),

- dotazník pre verejnosť, z ktorých 20 vyžrebovaní budú odmenení vecnými cenami.

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám