Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Projekt je podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v rámci realizácie euroregionálnych aktivít  v roku 2012. Prijímateľom pomoci je Karpatský euroregión Slovensko, ktorého projektovými partneri sú Mesto Bardejov a poľské Mesto Jaslo. Zodpovednosť za väčšinu aktivít však nesie Mesto Bardejov, ktoré je aj iniciátorom celého projektového návrhu.

Hlavným cieľom projektu je lepšie využitie existujúcich možností poľsko-slovenského prihraničného regiónu pre rozvoj poznávacieho turizmu.

Špecifickým cieľom projektu je spojenie dvoch partnerských miest Bardejov (SR) a Jaslo (Poľsko) cyklotrasou,  čím sa zároveň aj prepoja jestvujúce cyklotrasy na slovenskej strane ("Karpatská cyklistická cesta") s existujúcimi cyklotrasami na strane poľskej ("Na styku kultur", "Beskydske Muzea", ...).

Stanovené ciele projektu sa dosiahnu realizáciou hlavných aktivít:

·      vypracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie cyklotrasy Bardejov – štátna hranica N. Polianka - Ozenna,

·      schvaľovací proces pre cyklotrasu,

·      vyhotovenie a osadenie značenia cyklotrasy,

·      príprava a tlač propagačnej príručky k cyklotrase,

·      záverečné vyhodnotenie projektu a prezentácia výstupov.

V súčasnosti sú úspešne ukončené prvé dve projektové aktivity „vypracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie cyklotrasy“ a „schvaľovací proces pre cyklotrasu“.  

Schvaľovací proces pre cyklotrasu, ktorý znamenal zabezpečenie 9 legalizačných rozhodnutí od rôznych inštitúcií a odsúhlasenie vypracovanej projektovej dokumentácie, bol Slovenským cykloklubom so sídlom v Piešťanoch ukončený dňa 6.7.2012, pridelením evidenčného čísla cykloturistickej trasy.

Cyklotrasa má schválené nasledovné parametre:

·         Evidenčné číslo cykloturistickej trasy: 5892

·         Farba cykloturistickej trasy: zelená

·         Dĺžka cykloturistickej trasy: 24,9 km

·         Určenie: cestná trasa

·         Lokalizácia: územie Nízkych Beskýd

·         Územná lokalizácia: okres Bardejov.

V rámci ďalších aktivít projektu bude slovenský úsek, Bardejov - št. hranica N. Polianka - Ozenna o dĺžke 24,9 km, vyznačený kompletným smerovým a informačno - popisným značením.

Poľský úsek, št. hranica Ozenna – Jaslo o dĺžke 52 km, s názvom "Na styku kultur",   bude v rámci projektu vylepšený iba osadením 3 ks informačných tabúľ.

logo capr euroreg logo ker logo minv dopr vyst reg rozvoj logo forum euroregionov sr erb bj

erb jaslo

 

„Tento projekt bol podporený

z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám