Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

V dňoch 21.8.-22.8.2012 sa v priestoroch veľkej zasadačky Mestského úradu v Bardejove uskutoční už jubilejný 20. ročník odbornej konferencie BARDKONTAKT s medzinárodnou účasťou k problematike mestských pamiatkových centier.

Hlavnou témou odbornej konferencie pre tento rok je „Kultúrne dedičstvo a spoločnosť“.

Na konferenciu sa prihlásilo 34 prednášateľov zo Slovenska a jeden z Poľska, ktorí v priebehu dvoch dní budú prezentovať svoje odborné prednášky rozdelené do 3 tématických okruhov. Jednotlivé prednášky budú publikované aj v Zborníku prednášok konferencie Bardkontakt 2012 a následne zverejnené na web stránke mesta Bardejov.

Nad konferenciou prevzali záštitu Pamiatkový úrad SR v Bratislave a Združenie historických miest a obcí SR so sídlom v Banskej Štiavnici. Odborným garantom konferencie je FA STU Bratislava, Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok a KPÚ Prešov.

Program konferencie TU

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám