Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Vo štvrtok 26. júla 2012 sa zišli poslanci MsZ  na XII. mimoriadnom zasadnutí MsZ.  Najdôležitejším bodom programu bol  návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 109/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Schválené zmeny nadobudnú účinnosť od 1. 9. 2012.

Poslanci tiež schválili III. zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2012, návrh nakladania s majetkom mesta a návrh piatich zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejov.

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám