Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Odovzdaním staveniska stavby „Stőcklova ulica - 1. etapa“ dňa 9.7.2012 boli oficiálne začaté práce na rekonštrukcii ulice Stőcklova v časti od ul. Na hradbách pri severovýchodnom barbakáne až po križovatku s Poštovou ulicou (po Obchodnú akadémiu).

Stavbu s  rozpočtovým nákladom 413 000 € realizuje firma DUOMONT s.r.o., Bardejov. Rekonštrukcia ulice v sebe zahŕňa kompletnú výmenu povrchovej úpravy ulice, odvodnenie plochy ulice, nové osvetlenie, parkové úpravy, mobiliár a úpravu plynových prípojok.  Súčasne  s  rekonštrukciou  ulice  bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., Košice realizovať výmenu kanalizácie a rozvodov vody po celej ulici vrátane prípojok k jednotlivým budovám.

Výsledkom rekonštrukčných prác bude 6 m široká cesta dláždená andezitovou kockou  15 x 15 cm, obojstranným chodníkom z kociek 10 x 10 cm, parkovacie plochy a menšie zelené plochy. Ulica je architektonicky riešená podobne ako ostatné ulice v MPR. S ukončením prác sa počíta v I. polroku r. 2013.

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám