Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

p_bj_znackaParkovací systém v meste Bardejov upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bardejov č. 27/1996 o zóne s dopravným obmedzením v meste Bardejov. Toto nariadenie upravuje státie motorových vozidiel ako dočasné parkovanie vozidiel na vyhradenom priestore  verejného priestranstva určeného na parkovanie vozidiel vo  vymedzenej zóne mesta Bardejov a spôsob platenia za toto dočasné parkovanie.

 

 

Od 1.7.2012 zabezpečí prevádzkovateľ parkovísk Bardejovský podnik služieb BAPOS m.p. Bardejov v súčinnosti s ich vlastníkom - Mestom Bardejov a  Mestskou políciou v Bardejove rozšírenie možností úhrady parkovného prostredníctvom SMS platieb. Samozrejme zostáva aj možnosť zakúpenia parkovného priamo u zamestnancov parkovacej služby alebo zakúpením parkovacej karty.  Kontrolu parkovania a povinností vodičov uhradiť parkovací poplatok budú naďalej vykonávať príslušníci Mestskej polície Bardejov a určení zamestnanci  m.p. BAPOS.

Predmetom spoplatnenia budú parkoviská v Parkovacom obvode č. 1 ( Ul. Kláštorská, Ul. Miškovského, Ul. Rhodyho, Ul. Veterná, Ul. Stőcklova, Ul. Hviezdoslavova, Ul. Baštová, Ul. Poštová, Ul. Na Hradbách) a niektoré parkoviská v Parkovacom obvode č. 2 ( parkoviská pri Športovej hale a synagóge, parkovisko na Jiráskovej ul. ( pri Spojenej škole), parkovisko na Jiráskovej ulici ( pri Gymnáziu) a parkoviská na ul. Kellerova a Hurbanova). Parkovné v  Parkovacom obvode č. 1 je 0,70 € / hod. a v Parkovacom obvode č. 2 je 0,40 € / hod.

Postup pri platbe parkovného formou SMS správy je nasledovný:

Ak chcete parkovať napr. v Parkovacom obvode č. 1, na bezplatné číslo 2200 zašlite SMS v tvare:

BJ1 medzera EVČ vozidla medzera, napr. BJ1  BJ111AB  3 a tak uhradíte parkovné za 3 hodiny na parkoviskách v parkovacej zóne  mesta Bardejov v cene 2,10 € s DPH / hodinová sadzba pre osobné motorové vozidlo je 0,70 € s DPH.

Označenie parkovacích zón:  BJ1 – zóna 1, BJ2 – zóna 2, BJX – vozidlá nad 3,5 t.

Do 30 sekúnd obdržíte spätnú SMS s potvrdením miesta, parkovacej zóny, ceny a času platnosti zaplateného parkovného. Ak správu neobdržíte, parkovné nebolo uhradené.

10 minút pred vypršaním doby parkovania dostanete upozorňujúcu SMS. Predĺženie parkovacieho času o ďalšiu hodinu dosiahnete opätovným odoslaním pôvodnej SMS.

Daňový doklad získate vytlačením dokladu na web stránke m.p. BAPOS www.bapos.sk po kliknutí na  http://parking.mediatex.sk/bj a po zadaní kódu z obdržanej potvrdzujúcej SMS správy.

Všetky odchádzajúce aj prichádzajúce SMS sú zahrnuté v cene parkovného.

 

Dostupnosť služby: Telekom, Orange Slovensko, Telefonica O2.

 

Službu technicky zabezpečuje spoločnosť Mediatex s.r.o.

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám