Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

cyklotrasyPripomíname širokej verejnosti schválený projekt „Spoznávajme poľsko-slovenské pohraničie zo sedla bicykla“, ktorého realizátorom je Karpatský euroregión Slovensko a jeho dvaja partneri - Mesto Bardejov a poľské Mesto Jaslo. Tento projekt je podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v rámci realizácie euroregionálnych aktivít  v roku 2012.

 

Projekt má štyri špecifické ciele, prostredníctvom ktorých sa má dosiahnuť hlavný cieľ projektu - cezhraničnou cykloturistikou vytvoriť impulz pre trvalý rozvoj poznávacieho cestovného ruchu v poľsko-slovenskom pohraničí.

Stanovené ciele projektu sa dosiahnu realizáciou nasledovných siedmich aktivít:

 • vypracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie cyklotrasy,
 • schvaľovací proces pre cyklotrasu,
 • vyhotovenie a osadenie značenia cyklotrasy,
 • príprava a tlač propagačnej príručky k cyklotrase,
 • propagácia a publicita projektu,
 • záverečné vyhodnotenie projektu a prezentácia výstupov,
 • riadenie a administrácia projektu.

Každá vyššie uvedená  aktivita je určená časovým plánom realizácie a rozpočtovým nákladom. V súčasnosti sme v etape realizácie prvých dvoch úvodných aktivít projektu t.j. vypracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie cyklotrasy a samotný schvaľovací proces pre cyklotrasu. Predbežný návrh cyklotrasy má nasledovné parametre:

 • Návrh farby trasy: zelená
 • Dĺžka trasy: 24,9 km
 • Vhodnosť pre bicykle: cestné, cross a MTB
 • Lokalizácia cykloturistickej trasy: Nízke Beskydy
 • Územná lokalizácia: okres Bardejov
 • Navrhované vedenie cyklotrasy:
 1. Štátna cesta I. triedy č. 77 (- od parkoviska pri Športovej hale Mier po križovatku pri OD Centrum /0,8 km, - odbočka doľava smerom po ul. Slovenská a Duklianska až po kruhový objazd pri JAS-e /2,4 km)
 2. VÚC Prešov cesta III. triedy č. 556005 (na kruhovom objazde pri JAS-e odbočka doprava na ul. Priemyselná a Giraltovská po Námestie L. Berku /4,4 km)
 3. VÚC Prešov cesta III. triedy č. 556014 (od Námestia L. Berku odbočka doľava smerom na ul. Záhradná, Pálenica, cez obec Andrejová až po križovatku pod vrchom Zverník pred obcou Šarišské Čierne /12,7 km)
 4. VÚC Prešov cesta III. triedy č. 557028 (na križovatke pod vrchom Zverník pred obcou Šarišské Čierne ostro doľava cez vrch Zverník smerom na obec Smilno, po križovatku s cestou I/77 /16,7 km)
 5. Štátna cesta I. triedy č. 77 (v obci Smilno odbočka doprava po štátnej ceste I. triedy smerom na Nižnú Polianku, cez obec Nižná Polianka popri odbočke na Váradku a Vyšnú Polianku, po križovatku, odbočujúcu doľava na štátnu hranicou s Poľskom /21,9 km)
 6. VÚC Prešov cesta III. triedy č. 557024 (odbočka zo štátnej cesty č. 77 doľava, na novozriadenú cestu spájajúcu Nižnú Polianku so štátnou hranicou s Poľskom /24,9 km).

___________________________________________________________________________

„Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby

a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“

Najblišie udalosti

07 okt 2023
19:00 - 22:00
KLIMAKTÉRIUM 1
28 sep 2023
19:00 - 21:00
SILNÉ REČI - STAND UP
14 nov 2023
18:00 - 21:00
Na srdci mi hraj
07 sep 2023
08:00 - 17:00
Výstava Naiva Art Kult_ Srbsko

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám