Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
organove_dni_2012Medzinárodný festival organovej hudby bardejovského rodáka Jozefa Grešáka píše už svoju jubilejnú 20. kapitolu. Udomácnil sa na domácej scéne, našiel si svoju klientelu , ktorú tento žáner stále oslovuje a mimoriadnym pozitívom je aj skúsenosť, že mnohí kúpeľní hostia si každoročne upravujú svoje dátumy pobytov tak, aby stihli aspoň jeden z koncertov.
Všetko úsilie organizátorov, ktorými sú Oddelenie kultúry MsÚ v Bardejove spolu s Farským úradom RKC a firmou STAFF Košicesmeruje k zachovaniu započatej a dlho udržateľnej tradícii na počesť bardejovského rodáka, hudobného skladateľa s nadčasovým rozmerom, výnimočného človeka s potrebnou dávkou pokory JOZEFA GREŠÁKA.
Treba povedať, že tento aj keď menšinový žáner si z roka na rok nachádza svojho poslucháča aj medzi mladou , predovšetkým stredoškolskou mládežou, čov rámci generačnej vyváženosti dáva tomuto žánru opodstatnenosť a nachádza sa natrvalo v povinnej výbave Oddelenia kultúry v rámci programovej štruktúry, v ktorej sú zastúpené takmer všetky žánre.
Oddelenie kultúry ako hlavný organizátor tohto Medzinárodného festivalu chce vyjadriť nádej, ale aj presvedčenie,že každoročným vylepšovaním a skvalitňovaním jednotlivých koncertov, tento festival organovej hudby natrvalo vstúpi do análov v rámci kultúry v meste Bardejov. Toto je záväzok, ale aj povinnosť organizátora smerom k hudobnému skladateľovi JOZEFOVI GREŠÁKOVI, ktorého si nemožno viac uctiť ako festivalom organovej hudby, ktorý nesie v titulku jeho meno.Všetkých milovníkov organovej hudby týmto srdečne pozývame na jubilejný 20.ročník organových dní Jozefa Grešáka . Prvý koncert so série 5tich koncertov sa uskutoční 10. júla 2012 o 20.00 hod. v Bazilike svEgídia.na ktorom vystúpi slovenský organista Marek Štrbák, ktorý v celoslovenskej premiere odprezentuje dielo košického hudobného skladateľaJozefa Poprodského, Laudatorium passaglion op.24.

Najblišie udalosti

23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO
23 feb 2024
08:00 - 17:00
MDŽ - OSLAVY SVIATKU ŽIEN
09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám