Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

V  mesiaci júl a august  počas letných prázdnin  bude prevádzka v týchto materských školách:

  • v mesiaci júl: od 3. júla do 31. júla 2012 v Materskej škole, Komenského 24 v Bardejove.

  • v mesiaci august: od 1. augusta do 28. augusta 2012 v Materskej škole, Nový Sad 24 v Bardejove.

 

Prevádzka bude v čase od  6. 45 hod. do 16. 30 hod.

 

Rodičia, ktorí majú záujem umiestniť  dieťa v materskej škole počas letných prázdnin, je potrebné ho nahlásiť riaditeľke tej materskej školy, kde  bude prevádzka t.j.:

  • na mesiac júl  nahlásiť dieťa v Materskej škole, Komenského 24
  • na mesiac august nahlásiť dieťa v Materskej škole, Nový Sad 24

Nahlasovať deti  na obidva mesiace bude možné  v termíne

od 6. júna do 15. júna 2012.

Pri nahlásení dieťaťa rodič uhradí príspevok 24 € / 1 mesiac.

Stravné sa uhradí pri nástupe do materskej školy v mesiaci júl, alebo v mesiaci august u vedúcej školskej jedálne.

Kvôli obmedzenej kapacite materských škôl, budú deti prijímané na základe týchto kritérií:

  • včasné nahlásenie detí
  • zamestnanosť rodičov
  • zaplatenie príspevku
  • trvalé bydlisko v Bardejove

 

Bližšie informácie dostanete u riaditeliek materských škôl:

 

  • Bc. Anna Pavličková, riaditeľka Materskej školy, Komenského 24, Bardejov

tel.: 472 5348

0907 474 228

  • Bc. Slavka Pecuchová, riaditeľka Materskej školy, Nový Sad 24, Bardejov

tel.: 472 2680

0907 469 812

 

 

 

Prevádzka v Územných detských  jasliach, Komenského 47 v Bardejove:

Prevádzka v Územných detských jasliach, Komenského 47 v Bardejove bude v mesiaci júl.

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám