Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

pl_sk_genofond_sadMesto Bardejov, ako domáci partner a bardejovskí a gorlickí záhradkári, ako realizátori projektu, začali dňa 24.6.2011 implementovať cezhraničný projekt s názvom „Poľsko-slovenský genofondový sad, zachovanie pôvodných odrôd ovocných stromov pohraničia“. V rámci uvedeného projektu mali byť zdokumentované a zozbierané letorasty starých ovocných stromov, aby boli následne, vo vhodnom vegetačnom období, použité ako genofondový materiál pre ich štepenie.

Výsledkom mal byť vybudovaný „Poľsko - slovenský genofondový sad“ pôvodných odrôd ovocných stromov pohraničia v areáli Materskej školy na Nábrežnej ulici v Bardejove, pozostávajúci zo 60 stromov, cielene  chránený a ošetrovaný pre ďalšie generácie.

 

 

Presne do roka, t.j. dňa 25.5.2012 bol projekt v priestoroch Poľsko – slovenského domu a v samotnom genofondovom sade slávnostne ukončený. Za prítomnosti viac ako 50 hostí z celého Slovenska - zástupcov odbornej a laickej verejnosti, bol odprezentovaný celý priebeh realizácie projektu, ako aj dosiahnuté výsledky. Na konferencii bola prijatá záverečná deklarácia projektových partnerov a všetkým účastníkom konferencie bola odovzdaná propagačná publikácia, vydaná v súvislosti s realizáciou projektu. Následne, v  priestoroch sadu bola slávnostne prestrihnutá páska z otvorenia genofondového sadu, ktorý bol najdôležitejším výsledkom celého projektu.

 

Čo sa vlastne projektom dosiahlo?

 

V genofondovom sade bolo vysadených spolu 61 ovocných stromčekov, z toho 52 jabloní a 9 hrušiek, v pestrej odrodovej štruktúre - čo strom, to iná odroda. Niektoré z nich majú svoje špecifické miestne pomenovanie, napr. Čerkutka.

Všetky odrody jabĺk a hrušiek boli získané z viacerých lokalít poľského a slovenského pohraničia. Ich zoznam s mapkou miesta nálezu, popisom, legendou a povinnou publicitou projektu sa nachádza v  informačnom systéme umiestnenom priamo v genofondovom sade.

Z územia Poľska bolo odobratých a naštepených 26 odrôd jabloní, zo siedmich územných lokalít. Najviac odrôd z jednej lokality pochádza z obce Cieklin a to 14 odrôd. Z nich 13 sú staré poľské registrované odrody, jedna odroda je miestna. Ďalšie zdrojové lokality genofondového materiálu boli Cieklinská hora, Bartne a Bodaki. Osobitne cenné sú odrody jabloní pochádzajúce z Národného Magurského Parku. Tieto odrody boli nájdené       v okolí obce Krempna a v už neexistujúcich (bývalých) obciach Židovske a Rostajne. Tieto obce sú zaujímavé tým, že od roku 1947 v nich už nikto nebýva, nikto neudržiava ani sady ani polia, stromy sa zrazu ocitli vo voľnej prírode a bez akéhokoľvek zásahu človeka prinášajú chutné plody.

Z územia Slovenska, z 13 - tich územných lokalít,  bolo odobratých a naštepených 35 odrôd, z toho je 26 odrôd jabloní a 9 odrôd hrušiek. Najviac odrôd pochádza priamo z Bardejova a to 14 odrôd, nasledujú obce Snakov a Kochanovce po 4 odrody a   Nižná Voľa s 2 odrodami. Ostatné obce majú zastúpenie po jednej odrode.

 

O novovybudovaný genofondový sad sa budú starať, v rámci trvalej udržateľnosti projektu, bardejovskí záhradkári. Ovocie zo sadu bude slúžiť nielen potrebám detí z Materskej školy na Nábrežnej ulici v Bardejove, ale aj deťom ostatných materských škôl v meste Bardejov.

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám