Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

park_dl_rad_2012_05Osadením zariadení detského ihriska v priekope mestského opevnenia v Promenádnom parku v máji t. r. boli ukončené stavebné práce na stavbe „Rekonštrukcia mestského opevnenia a náhonu v parku Dlhý rad“, ktoré boli zahájené v decembri r. 2009. Realizovaním týchto prác bola ukončená jedna časť projektu z r. 2006 „Rekonštrukcia mestského opevnenia a jeho zapojenie do infraštruktúry Mesta Bardejov“. Spolu so stavbou „Obnova mestského opevnenia - severná časť, západný úsek“, ktorá predstavuje obnovu hradobného múra, polygonálnej a severozápadnej bašty ako aj parkanového múra v priestore od Baziliky Minor

 

po budovu Colnice predstavuje táto časť mestského opevnenia ucelený architektonický útvar, ktorý s novovybudovanou fontánou vytvára priestor pre relaxáciu a oddych všetkým obyvateľom mesta a návštevníkom nášho krásneho mesta.

 

Práce na obnove mestského opevnenia by mali pokračovať v budúcich rokoch v severo-východnej časti (severovýchodný barbakán, hradobný múr, priekopový a parkanový múr vrátane sadových úprav). Celý projekt by mal byť ukončený obnovou mestského opevnenia v južnej časti, kde by sa mal zrušiť terajší vstup do MPR na Rhodyho ulici a obnoviť južný barbakán s  parkanovými a priekopovými múrmi od Hrubej bašty až po park na ulici Františkánov.

 

Obnova mestského opevnenia je financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu, kapitoly na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok.

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám