Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

zber_textiluSamospráva mesta Bardejov v snahe zlepšovania kvality životného prostredia a recyklácie textilu po dohode s oprávnenou organizáciou AUTODOPRAVA Dávid Olejník dala súhlas na umiestňovanie špeciálnych kontajnerov na použité odevy,  textil, obuv a hračky.

Tieto špeciálne kontajnery budú postupne umiestňované do konca mesiaca máj 2012  a sú určené výlučne na textil akéhokoľvek druhu (látky, posteľnú bielizeň, záclony, obrusy, periny, vankúše, spacáky...), šatstvo, obuv a dokonca i hračky.

O správu a údržbu týchto kontajnerov, o ich vyprázdňovanie ako aj o čistotu v ich okolí sa bude starať poverená osoba AUTODOPRAVA Dávid Olejník, pre spol. PPHU WTÓRPOL ZPChr Leszek Wojteczek 26-110 Skarzysko-Kamienna, ul. Žurawia 1.

Celkové investičné náklady na zavedenie zberu textilu ako aj samotnú realizáciu zberu a údržbu a čistotu zabezpečí poverená osoba.

Kontajnery budú pravidelne vyprázdňované a po vytriedení „poputuje“ textil, prostredníctvom charitatívnych organizácií, ľuďom, ktorí to viac potrebujú.

Kontajnery sú umiestnené na následovných stanovištiach:

 

sídlisko Obrancov Mieru  

Stanovište O01 – ul. Partizánska  5                           č. 35 021

Stanovište O12 – ul. Moyzesova 4                            č. 35 017

Stanovište O13 – ul. Moyzesova 9                            č. 35 012

Stanovište O14 – ul. Jiráskova 21                             č. 35 018

Stanovište O16 – ul. Komenského 1                         č. 35 011

Stanovište O20 – ul. Komenského 12                                   č. 35 022

Stanovište O21 – ul. Komenského 20                                   č. 35 052

Stanovište O23 – ul. Komenského 22                                   č. 35 047

Stanovište O24 – ul. Komenského 25                                   č. 35 020

Stanovište O28 – ul. Komenského 34                                   č. 34 920

Stanovište O30 – ul. Százavského 6                         č. 35 049

Stanovište O32 – ul. Százavského 15                                   č. 35 019

Stanovište O33 – ul. Ťačevská 5                               č. 35 051

Stanovište O35 – ul. Ťačevská 15                             č. 35 016

Stanovište O36 – ul. Ťačevská 23                             č. 34 926

Stanovište O38 – ul. Ťačevská 29                             č. 34 944

Stanovište O43 – ul. Bezručova 24                           č. 35 050

 

 

 

sídlisko Družba 

Stanovište D5 - ul. Pod Papierňou 55                                    č. 34 951

Stanovište D7 - ul. Pod Papierňou 66                                    č. 34 943

sídlisko Vinbarg  

Stanovište V01 – ul. A. Svianteka 1                          č. 35 283

Stanovište V04 – ul. J. Švermu 7                              č. 35 267

Stanovište V09 – ul. J. Greššáka 18                          č. 35 274

sídlisko Za Rajom 

Stanovište Z01 – ul. Českej Lípy 43                          č. 35 207

Stanovište Z03 – ul. Dlhý rad 21                               č. 35 288

Stanovište Z06 – ul. Slovenská 17                            č. 35 205

Stanovište Z11 – ul. Fučíkova 15                              č. 34 940

Stanovište Z12 – ul. Fučíkova 26                              č. 34 950

Stanovište Z14 – ul. Nábrežná 3                               č. 34 945

Stanovište Z15 – ul. Nábrežná 14                              č. 35 054

Stanovište Z16 – ul. Nábrežná 24                             č. 35 055

 

Bardejovská Nová Ves – L.Berku 1                         č. 35 173

 

Dlahá Lúka č. 35 24

 

Bardejovské Kúpele 

Bardejovská Zábava 

Zberný dvor Ekobard, a,s,– Štefánikova 3751

 

Táto činnosť zaistí občanom  mesta Bardejov  tiež nasledujúce prínosy:

a) pozitívny vplyv na prostredie, daný vytriedením z komunálneho odpadu a následným využitím a recykláciou používaných odevov a obuvi,

b) ekonomické výhody spojené s odbúraním nákladov na likvidáciu používaných odevov a obuvi spolu s komunálnym odpadom plateným obyvateľstvom (25,76 € za jednu tonu komunálneho odpadu),

c) pomoc odkázaným ľuďom (slabšíe sociálne skupiny, živelné pohromy, ...), ktorým budú ponúkané najlepšie kusy odevov, obuvi, ... prostredníctvom charitatívnych organizácií,

d) finančnú pomoc pre postihnuté detí,

e) prácu pre postihnutých občanov.

Aj touto cestou chceme požiadať obyvateľov, aby nedávali do kontajnerov silno znečistený textil a oblečenie, ktoré by už následne nemohli byť ďalej využité a aby ho radšej zlikvidovali, ako komunálny odpad. Pevne veríme, že sa takýmto spôsobom podarí v našom meste znížiť množstvo vyprodukovaného odpadu a zároveň budeme mať pocit z toho, že šatstvo nekončí na skládke, ale pomáha niekomu, kto ho potrebuje.

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám