Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

cist_technika_bj

Od minulého týždňa sa aj v Bardejove začalo s jarným čistením mesta zameraným na vyčistenie verejných priestranstiev mesta.

Čistenie vykonáva mestský podnik Bapos s novými  čistiacimi mechanizmami,  ktoré mesto Bardejov získalo z grantových prostriedkov EÚ.

Jarné čistenie prebieha podľa schváleného harmonogramu jarného čistenia mestských komunikácií a chodníkov po zimnej údržbe.

Tento týždeň sa dokončuje s čistením centrálnej mestskej zóny na Radničnom námestí a v priľahlých uličkách, zároveň už prebieha jarné čistenie na sídlisku Obrancov mieru.

Následné jarné čistenie bude prebiehať postupne v uliciach jednotlivých sídlisk mesta v tomto poradí: sídlisko Za Rajom, Vinbarg, Pod Vinbargom, Družba, prímestské časti Bardejovská Nová Ves, Bardejovské Kúpele, Dlhá Lúka a lokality v okrajových častiach mesta s domami, prímestské časti Bardejovská Zábava, Mihaľov a Poštárka.

Zároveň Mesto Bardejov prostredníctvom poverenej organizácie Ekobard, a. s. vychádza v ústrety obyvateľom mesta poskytnutím veľkoobjemových kontajnerov pre uloženie objemného odpadu z domácností a odpadu z upratovania ulíc a parkovej zelene. Do nich sa môže ukladať veľkoobjemový odpad, ktorý nie je možné uložiť do bežnej odpadovej nádoby. Do týchto kontajnerov je zakázané ukladať nebezpečný a elektronický odpad, na uloženie, ktorých slúži zberový dvor

Bližšie informácie k harmonogramu poskytovania veľkoobjemových kontajnerov pre uloženie odpadu z jarného upratovania ulíc nájdete TU.

Celkové jarné upratovanie bude trvať do 18. 4. 2012, čím by sa mal naplniť hlavný cieľ celej akcie a to čistejšie mesto pre všetkých Bardejovčanov a návštevníkov nášho kráľovského mesta.

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám