Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

den_vody22. marca si každý rok pripomíname Svetový deň vody sa téma tohto dňa je "Voda a bezpečnosť potravín".  Má za úlohu pripomenúť dôležitosť vody ako takej v potravinovej bezpečnosti. Samotná bezpečnosť potravín je úzko spätá s efektívnym využívaním zásob vody a jej kvalitou.

Cieľom tohto dňa je určiť problémy so zásobovaním pitnej vody a zároveň zvýšiť povedomie ľudí o dôležitosti zachovania a ochrany zdrojov tejto nenahraditeľnej tekutiny.

Voda je základom všetkého živého a spolu so zdravím bezprostredne súvisí. Medzi základné atribúty zdravého životného prostredia patrí práve zdravotne bezpečná pitná voda. Svetová zdravotnícka organizácia definuje aj právno na prístup k bezpečnej pitnej vode ako jedno zo základných práv človeka.

Kritériá kvalitnej pitnej vody upravuje zákon NR SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality pitnej vody určenej na ľudskú spotrebu v znení nariadenia Vlády SR č. 496/2010 Z. z.

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám