Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

vypal_travaLen pred pár dňami horelo na hrade Krásna Hôrka. Zhoreli všetky strechy stredovekého hradu zo 14. storočia a interiér horného gotického hradu. Hrad Krásna Hôrka vyhorel kvôli neopatrnému zaobchádzaniu s ohňom. Problematika zaobchádzania s ohňom a s tým súvisiacu ochranu pred požiarmi upravuje zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Tento zákon okrem iného zakazuje vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov alebo zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu, a to pod hrozbou vysokých sankcií. Právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom za porušenie zákona hrozí pokuta až do výšky 16 596 €, fyzickým osobám do výšky 331 €. V prípade, že požiar spôsobí veľkú škodu hrozí fyzickým osobám aj trestné stíhanie.

 Vypaľovanie suchej trávy a zakladanie ohňov sú najčastejšou príčinou vzniku požiarov v prírode, ktoré majú za následok mnohokrát nevyčísliteľné škody. Napriek hrozbe vysokých sankcií sa každý rok opakuje rovnaká situácia a počas jarných mesiacov vzniká veľké množstvo požiarov najmä v dôsledku vypaľovania suchej trávy. Každoročne na jar sú preto hasiči zintenzívňujú kontroly priamo v teréne, o škodlivosti a protizákonnosti vypaľovania trávy informujú verejnosť prostredníctvom médií, besedujú so žiakmi v školách a podobne.

 Vypaľovanie suchej trávy sa ľudia snažia odstrániť dôsledky zarastania pozemkov burinami, pričom sa však nerieši príčina negatívneho stavu a to zanedbávanie starostlivosti vlastníka o svoj pozemok. Iba na krátky čas sa z očí stratia staré a suché byle, ale  neudržiavaná plocha tu bude zas a problém sa o rok neskôr zopakuje. Paradoxom vypaľovania trávy pritom je, že pozemok po vypálení je vynikajúcou pôdou pre šírenie burín a invazívnych rastlín. Oheň ničí v zárodku sa prebúdzajúci život a v popole zostávajú zhorené telá aj vyšších živočíchov, hniezda vtákov a vzácne druhy rastlín. Vypaľovanie má tiež podiel na globálnom otepľovaní Zeme a podporuje produktmi horenia skleníkový efekt.

 Preto sa na našich obyvateľov obraciame s výzvou, aby nevypaľovali suchú trávu vo svojom okolí a v prípade, ak budú svedkami vypaľovania suchej trávy, aby takéto protiprávne konanie nahlásili hasičom alebo polícii.

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám