Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

V týchto dňoch sa podľa dávnych tradícií blíži ku koncu obdobie zábav, plesov a karnevalov - fašiangy.

V Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku sa v tomto roku Svätá Štyridsiatnica alebo Veľký pôst pred Veľkou nocou - Paschou začína už dnes - pondelok 20. februára.

V rímskokatolíckej, evanjelickej či iných cirkvách sa toto obdobie pôstu a duchovnej prípravy na slávenie Veľkej noci začne o dva dni neskôr Popolcovou stredou 22. februára.

Pre pravoslávnych veriacich na Slovensku i vo svete sa podľa Juliánskeho kalendára obdobie predveľkonočného pôstu v tomto roku začne až v pondelok 27. februára.

 

Veľká noc je pohyblivý sviatok a každý rok pripadne na iný dátum, niekedy je koncom marca, inokedy začiatkom alebo v polovici apríla, a to v závislosti od prvého jarného splnu mesiaca. Preto aj pôst za začína každý rok v inom termíne.

Svätá štyridsiatnica je  obdobie sebareflexie, stíšenia a modlitieb. Je zároveň spojená s prísnou zdržanlivosťou od jedla v stredy a piatky počas celého tohto obdobia, a to nielen od mäsa, ale i mliečnych výrobkov a vajec.  Zdržanlivosť od jedla je podľa jeho slov symbolom toho, že človek žije nielen z chleba, ale aj zo slova Božieho. Pozornosť sa venuje čítaniam zo Starého a Nového zákona.

Počas celej Štyridsiatnice sa používa tmavočervená liturgická farba bohoslužobných rúch a oltárnych plachiet. Liturgické texty Svätej Štyridsiatnice majú modlitebný a kajúci charakter. Sú zamerané na podstatu telesného a duchovného pôstu, ako vyjadrenie ľudskej pokory, ducha modlitby, milosrdenstva a poukazujú na význam pôstu v dejinách spásy. V stredy a piatky v tomto období sa v cirkvi slúži liturgia vopred posvätených darov.

Pôst prakticky trvá menej ako 40 dní. Číslo 40 má od najstarších čias symbolický význam. Súvisí napríklad so zmienkami v Starom zákone o 40-dňovej potope či o 40-dňovom putovaní Izraela po púšti alebo 40-dňovom pôste Mojžiša, ako aj 40-dňovom pôste Ježiša podľa Nového zákona.

I keď sa predveľkonočný pôst v kresťanských cirkvách začína v rôznych termínoch, pre všetkých kresťanov je to obdobie stíšenia, pokánia, v ktorom sa snažia o prehĺbenie viery v Boha a lásky k blížnym.

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám