Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Vo štvrtok 19. janurára 2012 pri príležitosti osláv oslobodenia Bardejova  a okresu, ktoré sú vždy spojené s kladením vencov a  Koncertom vďaky bola už tradične odovzdaná aj Cena primátora mesta za rok 2011 týmto organizáciám a jednolivcom:

Organizácie:

HUDOS, s.r.o, Bardejov (Medzinárodná kamiónová doprava)

Za dlhodobú tradíciu  s bohatými skúsenosťami a profesionálny prístup v doprave, špedícii a logistike, za veľkú snahu spoločnosti dosiahnuť maximálnu spokojnosť zákazníka s využitím, moderného vozového parku, odborného tímu zamestnancov a kvalitného zázemia spoločnosti, za šírenie dobrého mena Bardejova nie len na Slovensku, ale aj ďaleko za jeho hranicami.


SCHOTT, s.r.o., Bardejovská Nová Ves

Za dlhoročnú spoluprácu s mestom Bardejov v oblasti vykonávania bytových, občianskych a priemyselných stavieb, za vodohospodárske stavby – hydromelioračné, zdravotno-vodohospodárske – stavby bez plynu, za vykonávanie inžinierskych stavieb.


ZWIAZEK KOMBATANTOW RZECZYPOSPOLITEJ I BYLYCH WIEŽNIÓW POLITYCZNYCH V GORLICIACH

Za aktívnu činnosť v oblasti družobných vzťahov medzi mestom Bardejov a mestom Gorlice, za šírenie dobrého mena o našom meste v Poľskej republike, za výbornú spoluprácu medzi Oblastným výborom SZPB v Bardejove a ZWIAZKOM KOMBATANTÓW v Gorliciach.

Jednotlivci:

LADISLAV CIDYLO


Ako výraz úprimného ocenenia a poďakovania za dlhoročné šírenie a propagáciu krásnej ľudovej  architektúry v podobe zhotovovania makiet katolíckych, gréckokatolíckych a pravoslávnych drevených kostolíkov nielen z  Bardejovského okresu, ale celého Severovýchodného Slovenska.  Makety sú vystavované v stálych expozíciách Šarišského múzea v Bardejove a vo Svidníku. Niektoré z kostolíkov vlastní aj Slovenské národné múzeum – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove. V nedávnej minulosti v r. 2009 výsledky jeho  tvorby obdivovali aj účastníci modelárskej súťaže v Náchode, za čo Vám bola udelená mimoriadna cena.  V novembri 2011  zožal veľký úspech za svoje diela od návštevníkov Prešovského samosprávneho kraja pri príležitosti Dňa Prešovského samosprávneho kraja,  kedy sme si pripomenuli 10. výročie jeho vzniku.     


MARIÁN GOLEC

Za celoživotnú pedagogickú činnosť na poli profesionálneho hudobného školstva, kde vychoval mnoho profesionálnych hudobníkov, za korepetítorskú všestrannosť, ktorá sa vždy vyznačovala vysokým stupňom hudobného majstrovstva hodného obdivu pri prehliadkach alebo súťažiach doma i v zahraničí, a najmä za úctyhodné viac ako 50 ročné nepretržité a obetavé účinkovanie v Zbore pre občianske záležitosti pri Meste Bardejov.

Doc. MgrArt. VALERIA KELLY, ArtD.  -   In memoriam

Za mimoriadny prínos k rozvoju interpretačného a koncertného umenia a klavírnej pedagogiky na Slovensku. Inšpirovala vznik celého radu skladieb pre klavír, pre klavír a komorné zoskupenia i orchester slovenských a českých skladateľov.Tieto skladby premiérovo uvádzala na koncertných pódiách na Slovensku a v zahraničí v priebehu štyroch desaťročí. Ako sólistka a komorná hráčka za štyri desaťročia obohatila hudobné archívy Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie o nevšedný počet nahrávok diel klavírnej literatúry. Ako pedagogička klavírnej hry na vysokých umeleckých školách v Bratislave a v Žiline sa zaslúžila o vybudovanie nového oboru klavírna hra – komorná spolupráca. Svojím interpretačným majstrovstvom obohatila a rozvinula koncertný život v rodnom meste Bardejov. Jej interpretačné majstrovstvo je zaznamenané aj na CD – nosiči venovanom Zachariášovi Zarewutiovi. Rozsiahlou koncertnou činnosťou a pedagogickým pôsobením na Slovensku i v zahraničí sa zaslúžila o šírenie dobrého mena svojho rodného mesta Bardejov. Tu sa neprestajne rada vracala a čerpala nové sily a inšpirácie. (Cena bude prevzatá v auguste 2012 pri príležitosti návštevy dcér Doc. Kelly v Bardejove)


Mgr. Ing. JOZEF KRAJČI

Pri príležitosti životného jubilea 70-tich rokov, za skoro polstoročnú angažovanosť v prospech Bardejova, ktorá knihuje zakladanie a rozbiehanie niekdajšieho významného podniku ZŤS, rozvoj športu, kedy v podmienkach Bardejova bol v prvopočiatkoch predsedom hokejového a šachového oddielu. Jeho výrazná angažovanosť sa v ponovembrovom vývoji upriamuje na prácu v samospráve, VPN a KDH. Je kronikárom udalosti Bardejova, dopisovateľom miestnych novín, ale aj mnohých uznávaných periodík vychádzajúcich na Slovensku. Je 165 násobným darcom krvi, nositeľom Jánskeho plakety. Patrí medzi zakladateľov HOSPICU Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi. V súčasnosti je jeho prezidentom. Je občianskym gestorom vítania BETLEHEMSKÉHO SVETLA, ktoré ešte v minulosti ako zamestnanec samosprávy zakladal a kreoval.


Mgr. EVA KUČOVÁ

Za príkladnú angažovanosť v samospráve i orgánov Mesta, za spoločenské aktivity a inováciu činnosti Únie žien, kde ako jej predsedníčka nie len navrhla, ale aj uviedla do života súťaže ŽENA ROKA a NAJLEPŠIA ŠOFÉRKA, za viac a 40 ročné nepretržité pôsobenie v Zbore pre občianske záležitosti pri Meste Bardejov a v neposlednom rade za celoživotnú pedagogickú prácu, v ktorej dosiahla výborné výchovno-vzdelávacie a športové úspechy ZŠ (Bartolomeja Krpelca) na Ševčenkovej ulici v Bardejove počas pôsobenia vo funkcii riaditeľky školy.


JOZEF KUNST


Pri príležitosti životného jubilea 85 rokov a za celoživotnú aktivitu s futbalovým dianím v meste Bardejov. Za dlhoročné členstvo vo výbore v mestskom  klube, vo futbalovom výbore Slovenského futbalového zväzu Východoslovenského kraja. Bol jedným zo zakladateľov Klubu priateľov bardejovského futbalu v roku 1991 a bol jediným Bardejovčanom, ktorého Československá futbalová asociácia zaradila v roku 1964 medzi československú rozhodcovskú špičku.


JOZEF NOVÁK

Človek, ktorý pred vyše sedemnástimi rokmi stál pri zrode Bardejovskej televízie. Pod jeho vedením sa Bardejovská televízia vypracovala na jednu z popredných lokálnych televízií na Slovensku. Získala množstvo prestížnych ocenení celoslovenského charakteru a svojou existenciou sa zradila medzi najstaršie lokálne televízie Slovenska. Predovšetkým spravodajská a publicistická Bardejovská televízia vysiela dvadsaťštyri hodín denne, sedem dní v týždni. Jej vysielanie je šírené aj prostredníctvom internetu a satelitu do celého sveta.


VILIAM VANTA

Za príkladnú reprezentáciu bardejovského športu a mesta Bardejov na Majstrovstvách Európy juniorov v kickboxe do 63 kg., kde obsadil 1. miesto a za niekoľko prvenstiev v pretekoch svetového pohára, napr. Austrian clasic a Szeged 2011.

Cenu primátora mesta udeľuje primátor fyzickým a právnickým osobám za:
-    vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej, športovej a verejnoprospešnej činnosti,
-    činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, humanitárnu činnosť a propagáciu mesta doma a v zahraničí,
-    činnosť osôb pri záchrane ľudských životov, majetku mesta a obyvateľov mesta
Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti – in memoriam. V takom prípade dostane ocenenie pozostalý.

Najblišie udalosti

02 jún 2023
08:00 - 21:00
1.ročník Medového festivalu
01 jún 2023
08:00 - 17:00
MDD

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám