Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skm_logoPodpísaním deklarácie konzorcia miest 9. a 10. júla 2001 a slávnostným potvrdením tejto deklarácie 14. novembra 2001 v Levoči mestá Bardejov, Kežmarok, Levoča a Stará Ľubovňa vytvorili regionálnu sieť miest pod názvom Slovenské kráľovské mestá (SKM).

V tomto roku si tieto výnimočné historické mestá situované na severe Spiša a Šariša - slovenských regiónov, pripomínajú už 10. výročie vzniku konzorcia SKM. Pri tejto príležitosti výročia sa 19.1.2012 uskutoční slávnostná prezentácia na 18. medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour na výstavisku Incheba Expo Bratislava v stánku Prešovského samosprávneho kraja, kde spoluvystavovateľmi budú aj kráľovské mestá.

Hlavným cieľom vytvorenia spoločnej značky "SKM" -Slovenské kráľovské mestá je “realizovať trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu, starajúci sa o rešpektovanie a zhodnocovanie  prírodného a kultúrneho dedičstva, posilňovať mierové a priateľské kontakty  a spojenie medzi našim obyvateľmi a inými národmi Európy a sveta .”

Za 10 rokov činnosti  konzorcia sa zrealizovalo množstvo prezentácií na propagáciu historického dedičstva našich miest doma aj v zahraničí. Rozvinula sa spolupráca s rôznymi domácimi aj zahraničnými médiami a v neposlednom rade sa konzorcium stalo akceptovaným a dôveryhodným partnerom pôsobiacim v oblasti cestovného ruchu rešpektovaným Prešovským samosprávnym krajom, Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch, Ministerstvom zahraničných vecí SR, Slovenskými inštitútmi v zahraničí, novinárskou verejnosťou a pod.

Do budúcnosti si konzorcium kladie za cieľ pokračovať v doterajších úspešných aktivitách - prezentačných podujatiach, mediálnych dňoch a výstavách. Chce naďalej  rozvíjať a prehlbovať spoluprácu so subjektmi pôsobiacimi v cestovnom ruchu na celoštátnej  i regionálnej  úrovni a venovať vo zvýšenej miere pozornosť skvalitneniu spolupráce subjektov na lokálnej úrovni v jednotlivých mestách, v zmysle novej platnej legislatívy napr. pri spoločnej propagácii, príprave spoločných produktov cestovného ruchu, prezentačných podujatí a cieleného marketingu územia SKM.

Konzorcium má záujem v spolupráci so základnými školami zavádzať do učebných plánov škôl aj tematiku výuky regionálnych dejín SKM

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám