Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

bardejov_pl_sk_genofondMesto Bardejov a Slovenský zväz záhradkárov – Okresný výbor v Bardejove už od júna tohto roku pravidelne informujú verejnosť o tom, že realizujú projekt s názvom „Poľsko-Slovenský genofondový sad, zachovanie pôvodných odrôd ovocných stromov pohraničia“.

Mesto Bardejov je domácim partnerom záhradkárov a na realizáciu projektu poskytlo priestor v areáli Materskej škôlky na Nábrežnej ulici v Bardejove.

Cieľom projektu je zabrániť definitívnej strate starých odrôd ovocných stromov pohraničia, ktorých hodnota je taká, že sa oplatí uchovať ich pre ďalšie generácie. V rámci  projektu budú zdokumentované a následne zozbierané vzorky starých ovocných stromov,  ktoré sa následne použijú ako genofondový materiál t.j. budú naštepené do podpníkov a vysadené v areáli MŠ na Nábrežnej ulici. Týmto spôsobom vznikne tzv. genofondový sad pôvodných odrôd ovocných stromov pohraničia, aj s informačno-popisným systémom priamo na mieste.

V tejto súvislosti sa slovenskí a poľskí záhradkári, ako aj Mesto Bardejov, chcú širokej verejnosti poďakovať za spoluprácu pri získavaní podnetov a zároveň aj s potešením oznámiť, že k 30.11.2011 bolo ukončené vysádzanie 60 stromčekov, teda ich konečný plánovaný počet. Z toho približne 30 už aj s ujatými štepmi. Na ostatných 30 stromčekoch tzv. podpníkoch  sa vrúbľovanie na požadovanú odrodu uskutoční až v jarných mesiacoch budúceho roku.

To je dôvod, prečo aktivita záhradkárov pozostávajúca z vyhľadávania, mapovania a zberu genofondového materiálu v pohraničí zďaleka nekončí, ale aj v zimných a jarných mesiacoch bude naďalej trvať,  je plánovaná až do apríla 2012.  Vrúble, ktoré sa v tomto období získajú, budú použité na jarné štepenie priamo v sade, aby sa takpovediac „starý strom narodil na novom mieste“.

Preto záverom ešte raz... Určite sa aj vo vašom okolí nachádzajú staré jablone, hrušky, prípadne iné ovocné stromy, osvedčené z hľadiska ich pestovateľských nárokov, ako aj chuťových vlastností plodov.  Na podanie informácií o takýchto stromoch sú k dispozícii nasledujúce telefónne čísla - 0908 985182, 0915 229291, 0907 533924.

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013“

logo_pl-sk_2007_2013

logo_psk

logo_eu_fond_reg_rozv


bardejov_pl_sk_genofond_1

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám