Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

cistiaca_tech_projekt_logoModerný život súčasného človeka prináša so sebou aj negatívny dopad na stav životného prostredia v jeho bezprostrednom okolí. Vidíme to aj my v našom meste, kde sa každoročne zvyšuje frekvencia dopravy. Na kvalitu ovzdušia vplýva aj rastúca priemyselná produkcia. Negatívnym vplyvom znečisteného ovzdušia sú ohrozené nielen všetky skupiny obyvateľstva i návštevníkov mesta, ktoré je strediskom cestovného ruchu vyžadujúcim si osobitnú ochranu ovzdušia, ale aj množstvo kultúrnych pamiatok v našom meste.

Z tohto dôvodu Mesto Bardejov v novembri 2009 v rámci Operačného programu „Životné prostredie“ podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom: „Zlepšenie kvality ovzdušia na území kúpeľného a historického mesta Bardejov“ a bolo aj úspešné.

Cieľom projektu je zvýšenie kvality ovzdušia v našom meste prostredníctvom novej a modernej čistiacej a zametacej techniky, ktorou sa zabezpečí kvalitnejšia údržba miestnych komunikácií v celkovej dĺžke 87 km, ktoré spolu s parkoviskami predstavujú plochu 657 832 m2.

V týchto dňoch sa realizácia projektu blíži k svojmu záveru postupnou dodávkou 6 kusov čistiacich vozidiel v súhrnnej cene 1 917 648 €. Prevádzkovať ich bude Bardejovský podnik služieb BAPOS, m. p. Bardejov.

 

Investícia do Vašej budúcnosti       Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám