Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

sviecky_1Sviatok Všetkých svätých, ktorý pripadá na 1. novembra je jedným zo sviatkov rímsko-katolíckej cirkvi. Tento sviatok je od roku 1994 na základe rozhodnutia NR SR dňom pracovného pokoja.

Začiatky slávenia všetkých svätých siahajú až do 4. storočia po Kristovi. Pôvodne sa tento sviatok slávil 13. mája a až pápež Gregor III. zmenil v 8. storočí dátum spomienky na všetkých svätcov z 13. mája na 1. november. V Bazilike sv. Petra v ten deň slávnostne posvätil kaplnku k úcte všetkých svätých.

O deň neskôr, 2. novembra, cirkev slávi slávnosť všetkých veriacich zomrelých, ľudovo dušičky.  Pamiatka zosnulých sa slávi od 9. storočia.

Na Slovensku má úcta k mŕtvym, návšteva hrobov príbuzných v dňoch 1. a 2. novembra veľmi dávnu tradíciu, ktorá sa udržala dodnes. Pozostalí prichádzajú na cintoríny, aby zapálením sviečok či kahancov a položením kytíc a vencov k hrobom zaspomínali na svojich blízkych, ktorý už nie sú medzi nami.

Na návštevy cintorínoch v prvých novembrových dňoch sa pripravujú aj ich správcovia.

Počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých zabezpečí Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p. na Mestskom cintoríne  v Bardejove službu v týchto dňoch:

Pondelok  31.10.2011      8°° - 20°° hod.

Utorok      01.11.2011      9°° - 21°° hod.

Streda       02.11.2011      8°° - 20°° hod.

 

Dňa 1.11.2011 o 15°° hod. bude  pobožnosť za zomrelých pri Kaplnke Božieho milosrdenstva na Mestskom cintoríne v Bardejove. V prípade nepriaznivého počasia bude pobožnosť v Dome smútku.

Osvetlenie cintorína bude zabezpečené v dňoch od  28.10.2011  do   8.11.2011 v čase od 17°° hod. do 22°° hod.

Návštevníkom cintorína budú v prípade záujmu poskytnuté všetky informácie týkajúce sa hrobových  miest  na  Mestskom cintoríne,   cintoríne  sv. Michala,  cintoríne sv. Anny a  na cintorínoch v  prímestských častiach, taktiež informácie o mieste uloženia, dobe nájmu hrobového miesta  a  spôsobe platby  za hrobové miesto.

V pracovných dňoch im tieto informácie poskytnú zamestnanci m.p. BAPOS aj na prevádzke Pohrebné služby, ul. Mlynská 1  /v priestoroch športovej haly/, alebo na tel. č. 4746816.

Za účelom uloženia zmiešaného odpadu budú na hlavnom cintoríne a na cintoríne sv. Anny umiestnené veľkokapacitné kontajnery. Na ostatných cintorínoch v správe m.p. BAPOS sa užívajú na tento účel kontajnery s obsahom 1 100 litrov. Voda na polievanie alebo opláchnutie nečistôt z hrobky bude dostupná na výpustoch nepretržite.

Počas uvedených dní budú v blízkosti alebo v areáloch pohrebísk dohliadať na dodržiavanie verejného poriadku hliadky Mestskej polície v Bardejove.

 Prosíme ctených návštevníkov aby boli pri parkovaní svojich motorových vozidiel a pri účasti na doprave v okolí cintorínov voči sebe ohľaduplní a počas týchto sviatkov udržiavali na pohrebiskách poriadok a čistotu.

Najblišie udalosti

09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura
14 feb 2024
19:00 - 21:00
Valentínsky večer
08 feb 2024
08:00 - 17:00
JOZEF PETEJA - USMEJME SA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám