Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

oktober_mesiac_ucty_starsimMesiac, kedy si viac ako inokedy  pripomíname a bilancujeme, čo naši rodičia, ale aj starí rodičia a ostatní skôr narodení urobili počas svojho života pre svoje  deti, rodinu či mesto.

Staroba, ale neznamená koniec životnej aktivity. Môže byť prospešná aj pre široké okolie. Život, ten treba prežiť aktívne a produktívne, ak to človeku dovoľuje zdravotný stav, mal by tak urobiť.

Jeseň života možno prežiť príjemne – len nech slúži zdravie. Štatistiky napovedajú, že rast počtu seniorov je veľmi rýchly, čo znamená, že  čoraz viac občanov vstupuje do veku, kedy oveľa častejšie potrebujú pomoc a starostlivosť blízkych rodinných príslušníkov, obce, mesta i štátu.

Prognostici tvrdia, že tento trend bude pokračovať. Rodí sa čoraz menej detí a  ľudský vek sa predlžuje.

V  zmysle zákona o sociálnych službách mesto Bardejov zabezpečuje a vytvára podmienky pre dôstojnú starobu, pre aktivity a rozširovanie okruhu záujmov seniorov poskytuje  dávky sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi,  finančnú výpomoc sociálne odkázaným  občanom v dôchodkovom veku,  v mimoriadnych sociálnych situáciách, poskytuje  finančný príspevok na stravovanie dôchodcov. Zdravotne postihnutým občanom a sociálne odkázaným občanom poskytuje  opatrovateľskú službu a zabezpečujeme pobyt v zariadení opatrovateľskej služby. V meste je zriadených 5  klubov dôchodcov, 2 zariadenia pre seniorov (domovy dôchodcov). V týchto dňoch bola zahájená rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov Čergov a dvoch denných centier v Dlhej Lúke a Bardejovskej Novej Vsi financovaných s podporou Európskej únie.

Jednou z foriem, akou si magistrát Bardejova každoročne chce uctiť svojich seniorov sú rôzne pripravované spoločensko – kultúrne podujatia venované práve im, spojené s možnosťou  vyjadriť poďakovanie.

Vyvrcholením týchto stretnutí je galakoncert, ktorý sa uskutoční 21. októbra 2011 o 19, 00 hod. v Športovej hale Mier, na ktorom vystúpi Peter Stašák, folklórny súbor Topľan a ľudový rozprávač Jožko Jožka.

Na prejav úcty nestačí len mesiac október - ako „Mesiac úcty k starším“, kedy si  pripomíname zásluhy skôr narodených.

Úctu totiž  si treba prejavovať navzájom počas celého roka  v rodine, pri každodenných stretnutiach, v práci, škole a aj na ulici, jednoducho všade.

Najblišie udalosti

30 apr 2024
19:00 - 21:00
OTVORENIE FONTÁN
01 máj 2024
14:00 - 21:00
MAJÁLES
23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám