Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

tabula_rek_cergovMesto Bardejov v júni 2010 podpísalo s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len Zmluva o NFP) na projekt: „Rekonštrukcia a modernizácia DD za účelom kvalitatívneho zlepšenia poskytovaných služeb, „ČERGOV“ – BARDEJOV“. Po podpise zmluvy mesto začalo realizovať proces verejného obstarávania, ktorý bol ukončený v januári 2011. V mesiaci august Mesto podpísalo už s terajším Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodatok k Zmluve o NFP, čím sa mohli spustiť aj stavebné práce projektu.

Celkové výdavky projektu: 1 479 082,11 EUR

 Cieľom projektu je zvýšenie kvalitatívnej úrovne poskytovaných služieb v Domove dôchodcov „ČERGOV“, vrátane kompletného zateplenie existujúceho objektu Domova dôchodcov, zlepšenie podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb prostredníctvom obstarania vnútorného vybavenia a stavebných úprav.

 Vybudovaním novej budovy a rekonštrukciou pôvodných objektov sa skvalitnia služby poskytované klientom Domova dôchodcov „Čergov“ a dvoch klubov dôchodcov v Bardejovskej Novej Vsi a v Dlhej Lúke. Objekty budú po realizácii úplne bezbariérové, čím sa vytvoria kvalitnejšie komunikačné podmienky pre klientov zariadenia. Okrem toho budú pôvodné objekty kompletne zateplené, čím sa zvýši štandard bývania a znížia tepelné straty. V nových priestoroch budú okrem pobytovo - oddychovej časti a jej príslušenstva, vytvorené aj podmienky pre udržanie a zlepšenie duševnej a fyzickej kondície klientov a kvalitné trávenie voľného času, udržiavanie kontaktov s inými seniormi a občanmi mesta a príbuznými.

 Ukončenie stavebných prác je naplánované na mesiac marec 2013.

Najblišie udalosti

12 máj 2024
17:00 - 21:00
DEŇ MATIEK

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám