Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO


komunal_odpad_infoNezávislá poradenská spoločnosť Denkstatt, ktorá poskytuje služby v oblasti udržateľného rozvoja a environmentálneho riadenia v krajinách strednej a východnej Európy, vykonala v júli 2011 prieskum nakladania s komunálnym odpadom, v mestách nad 20 000 obyvateľov, s výnimkou Bratislavy a Košíc, kde sa väčšina komunálneho odpadu spaľuje.

Výsledkom prieskumu je priložený graf "Porovnanie výšky poplatku obyvateľov mesta Bardejov za komunálny odpad". Priemerný miestny poplatok za nakladanie s komunálnym odpadom v SR je 20,112 eur/osoba/rok. Aj keď ide iba o porovnanie výšky poplatku medzi jednotlivými mestami, Mesto Bardejov sa ocitlo pod priemernou výškou poplatku. Samotná výška poplatku nemusí zohľadňovať reálne náklady na odpadového hospodárstvo v príslušnom meste, ale musí brať do úvahy, kde sa mesto nachádza (podhorské mestá), kto v meste nakladá s odpadom (mestská príspevková organizácia, cudzia spoločnosť, alebo akciová spoločnosť), kde odpad končí (skládka, spaľovňa, a množstvo materiálovo zhodnotených odpadov a biologicky rozložiteľných odpadov), ako ďaleko a na koho skládke (mestská skládka, alebo súkromná spoločnosť).

poplatky_ko_sr

 

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám