Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

chodnik_dlhy_radMinulý týždeň, 6. septembra 2011 zástupcovia Mesta Bardejov a investora stavby oficiálne zahájili ďalšiu významnú investičnú akciu v meste Bardejov "Rekonštrukcia chodníka ul. Dlhý rad".

Táto lokalita mesta, by sa za necelý rok mala zmeniť na nepoznanie.  V súčasnosti chodník slúži výlučne ako pešia komunikácia a slúži ako frekventovaný peší ťah smerom na ul. Slovenská, kde je napojený na autobusovú a železničnú stanicu.

Snahou navrhovaného architektonického riešenia je v prvom rade zmeniť charakter chodníka z čisto pešej komunikácie na priestor s možnosťou oddychu, posedenia a vytvoriť atraktívnu zónu pre pohyb a aj pre oddych.

Projekt rieši obnovu a rozšírenie chodníka, priľahlých plôch a zelene, nové verejné osvetlenie chodníka aj cestnej komunikácie. Osadenie prvkov drobnej architektúry, akými sú lavičky, koše, stojany na bicykle, predajné stánky, či zastávky MHD a tiež napojenie na vodovod a elektrické vedenie.

Celkové výdavky na stavbu boli vyčíslené na sumu 1.680 tis. €, mesto sa bude podieľať na spolufinancovaní projektu 5 %, čo predstavuje sumu 83 tis. €.

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám