Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

dni_eu_kult_dedicstva_iiMesto Bardejov, ktorého historické jadro a židovské suburbium je zapísané v Zozname svetového dedičstva UNESCO, bude opäť hostiteľom otváracích podujatí významného podujatia. Počas dvoch septembrových dní  8. – 9. 9. 2011 sa uskutočnia "Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2011".

Pre obyvateľov i návštevníkov mesta Bardejov je to ďalšia možnosť pre zvýšenie povedomia o miestnom dedičstve a prehĺbenie záujmu o jeho ochranu, ako aj rozvinutie pocitu spolupatričnosti s európskym kultúrnym dedičstvom sa počas dvoch dní.

Témou Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2011 sú „Hodnoty kultúrneho dedičstva pre spoločnosť“.

Podujatie bude otvorené dňa 8. septembra v historických priestoroch Baziliky sv. Egídia. Súčasťou otvorenia bude odovzdávanie výročných cien revue Pamiatky a múzeá za rok 2010. Deň bude ukončený v tých istých priestoroch slávnostným koncertom Košického kvarteta a Júlie Burášovej, ktorí uvedú skladby W. A. Mozarta.

 

Nasledujúci deň bude venovaný sprístupneniu vybraných súčastí kultúrneho dedičstva v Bardejove. Pre verejnosť budú pripravené Dni otvorených dverí v jednotlivých expozíciách Šarišského múzea, vrátane skanzenu Múzeum ľudovej architektúry v Bardejovských Kúpeľoch. Sprístupnená bude aj pobočka štátneho archívu. Nasledovať bude obhliadka vybraných národných kultúrnych pamiatok s odborným výkladom (najvýznamnejšie objekty židovského suburbia a stredovekého mestského opevnenia). V Poľsko – slovenskom dome bude otvorená výstava Fotozážitky s pamiatkami   s medzinárodnou autorskou účasťou.

Sprievodné akcie DEKD 2011 sa budú následne konať počas mesiaca september na celom Slovensku.

Národným koordinátorom podujatia je Združenie historických miest a obcí SR, spoluorganizátorov – Ministerstva kultúry SR, Pamiatkového úradu SR, Slovenského národného múzea a redakcie revue Pamiatky a múzeá sa do usporiadania aktuálneho ročníka DEKD zapojili Krajský pamiatkový úrad Prešov, Prešovský samosprávny kraj, miestne inštitúcie - Poľsko-slovenský dom, Šarišské múzeum, Štátny archív v Prešove – pobočka Bardejov a predovšetkým tohtoročný hostiteľ a usporiadateľ slávnostného otvorenia podujatia – Mesto Bardejov.

Ďalšie informácie a program podujatí sú zverejnené na www.dekd.sk.

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám