Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

den_ustavy_srNa Slovensku si 1. septembra pripomíname štátny sviatok – Deň Ústavy SR. Tento štátny sviatok súvisí s dátumom 1. septembra 1992, keď na 5. schôdzi Slovenskej Národnej rady prijali Ústavu Slovenskej republiky, pričom zo 134 prítomných poslancov hlasovalo za 114, proti boli 16 a štyria sa zdržali. Ústavu SR o dva dni po jej schválení  na Bratislavskom hrade podpísali vtedajší predseda SNR a predseda vlády. V hierarchii právnych predpisov v Slovenskej republike má Ústava SR najvyššie postavenie a má najvyššiu právnu silu, čo znamená, že všetky právne normy musia byť v súlade s ňou. Schváleniu tohto základného zákona štátu predchádzalo schválenie iného veľmi dôležitého aktu a to Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky 17. júla 1992.

 

Ústava SR sa skladá z preambuly a deviatich hláv, ktoré obsahujú 156 článkov. Ústava rámcovo upravuje najmä oblasť základných práva a slobôd. Upravuje základné ľudské práva a slobody, politické práva, práva národnostných menšín a etnických skupín, sociálne, kultúrne a hospodárske práva, právo na súdnu a právnu ochranu. Ústava tiež určuje trojdelenie moci ako jeden zo základných princípov právneho štátu na moc zákonodarnú (NR SR), výkonnú (vláda SR) a súdnu (Ústavný súd a nezávislé súdy).

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám