Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

bardkontakt_obalkaV dňoch  23.8. – 24.8.2011 sa v priestoroch veľkej zasadačky Mestského úradu v Bardejove uskutoční už 19. ročník odbornej konferencie s  medzinárodnou účasťou k  problematike mestských pamiatkových centier. Aj v tomto roku program konferencie venuje maximálnu pozornosť záchrane historického dedičstva s cieľom jeho zachovania pre ďalšie generácie a hľadaniu ciest a možností, ako v súčasných náročných ekonomických podmienkach realizovať obnovu historických pamiatok.

Hlavnou témou odbornej konferencie pre tento rok je „Zeleň a voda v historickom centre mesta“.

Počas dvojdňovej konferencie vystúpi 30 prednášateľov so svojimi príspevkami k danej téme. Z toho jeden prednášateľ z Českej republiky a dvaja z Poľska.

Nad týmto podujatím prevzali záštitu Pamiatkový úrad SR  Bratislava a Združenie historických miest a obcí SR so sídlom v Banskej Štiavnici.

Mesto Bardejov usporiadaním odbornej konferencie aj v tomto roku znovu potvrdzuje, že problematike záchrany historických pamiatok, ako jedno z mála miest na Slovensku, venuje náležitú pozornosť

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám