Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

bj_kryn_erbMesto Bardejov sa spolu so Združením kúpeľných miest a obcí Poľskej republiky zapojilo do projektu „Rozvoj a  propagácia Malopoľského kúpeľného produktu v rámci tuzemských a európskych sietí spolupráce“. Kľúčovým východiskom projektu je posilnenie aktivity cezhraničnej spolupráce medzi Poľskom a Slovenskom v rôznych rovinách. Lídrom projektu je Združenie kúpeľných miest a obcí Poľskej republiky so sídlom v Krynici.  Mesto Bardejov je v pozícii partnera projektu.

Základný rámec pre našu účasť na tomto projekte vytvorilo podpísanie Deklarácie o spolupráci v júni 2010. Táto deklarácia určila hlavný okruh priorít vo vzájomnej spolupráci, medzi ktoré zaraďujeme najmä obojstrannú propagáciu kúpeľov, výmenu skúseností počas študijných stretnutí a tematických konferencií a vytváranie serióznej konkurencie v kúpeľnom sektore. Jednotlivé zásady a ciele spolupráce boli následne konkretizované v Partnerskej zmluve, ktorá bola podpísaná v decembri 2010. Uvedený projekt bol schválený a momentálne prebieha jeho realizácia v súlade so schváleným harmonogramom. Ukončenie projektu je plánované najneskôr do 31.12.2012.

 

Súčasťou projektu je aj zabezpečenie špecialistov, odborníkov ohľadom kúpeľnej problematiky na konferenčné stretnutia okrem iného aj na Fórum regiónov  a XXI. Kongres poľských kúpeľov. V rámci tohtoročného Fóra regiónov je na deň 8.9.2011 naplánovaná v poľskom meste Muszyna jedna z aktivít projektu a to vystúpenie účastníkov, odborníkov na kúpeľníctvo. Za Mesto Bardejov ako partnera projektu by sa na tomto podujatí mali zúčastniť dvaja zástupcovia, ktorí by tam mali vystúpiť s krátkym prejavom.

 

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám