Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Na základe iniciatívy Mesta Bardejov sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov mesta so zástupcom Občianskeho združenia na záchranu Zborovského hradu, predmetom ktorého bolo rokovanie o možnostiach spolupráce pri záchrane a propagácii národnej kultúrnej pamiatky - Zborovský hrad. Za Združenie na záchranu Zborovského hradu bol na rokovaní prítomný jeho predseda Ing. Vladimír Kaminský, za Mesto Bardejov primátor MUDr. Boris Hanuščak, zástupca primátora MUDr. Peter Prokopovič a prednosta mestského úradu Ing. Juraj Popjak. Cieľom spoločného stretnutia bolo hľadať konkrétne možnosti a formy spolupráce pri záchrane Zborovského hradu.

Mesto Bardejov si uvedomuje, že aj keď sa Zborovský hrad nenachádza v jeho katastrálnom území,  tvorí neoddeliteľnú súčasť bardejovského regiónu, pričom táto dominanta pôsobí stimulačne na rozvoj turizmu a cestovného ruchu. Obnova kultúrnych pamiatok a najmä hradov je jednou z hlavných priorít štátu, čo prezentovalo aj Ministerstvo kultúry SR, ktoré sa v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR pracuje na projektoch, vďaka ktorým by sa do obnovy našich hradov mali zapojiť aj nezamestnaní.

Zástupcovia Mesta Bardejov vyjadrili plnú podporu aktivít Občianskeho združenia za záchranu Zborovského hradu, Obce Zborov a mnohých dobrovoľníkov, vďaka ktorým táto pamiatku postupne ožíva a stáva sa čoraz atraktívnejšou.


Mesto Bardejov ponúklo Združeniu na záchranu Zborovského hradu a Obci Zborov spoluprácu v týchto oblastiach :

- propagácia  Zborovského  hradu  a  aktivít na hrade prostredníctvom informačného systému a webovej stránky Mesta Bardejov,

- zaradenie prezentácie Zborovského hradu do programu odborného seminára Bardkontakt,
- prezentácia aktivít združenia počas Bardejovského jarmoku v športovej hale Mier,

- poskytnutie skúseností a informácií pri riešení projektov na obnovu historických pamiatok,
- preskúmanie možností kofinancovania grantových projektov na obnovu a záchranu Zborovského hradu,

- finančný príspevok na obnovu hradu z finančnej dotácie podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov č. 68/2005 o poskytovaní dotácií,

- využitie služieb mestského podniku BAPOS,

- využitie práce nezamestnaných občanov,

- vyznačenie cesty na Zborovský hrad z Dlhej Lúky turistickými značkami,

- zahrnutie Zborovského hradu do plánu miestnych cyklotrás,

- údržba a vyznačenie turistickej cesty na Zborovský hrad z Bardejovských Kúpeľov,
- zahrnutie Zborovského hradu do plánu spoločenských, kultúrnych a športových aktivít Mesta Bardejov,

 

Spolupráca by mala mať dlhodobý charakter, preto sa zúčastnení dohodli na tom, že aktuálne problémy súvisiace so záchranou Zborovského hradu budú riešené za účasti Združenia na záchranu Zborovského hradu, Obce Zborov a Mesta Bardejov.

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám