Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

den_detiMesto Bardejov už tradične každý rok na Deň detí prostredníctvom Centra voľného času a tohto roku v spolupráci s Bioenergy Bardejov, s. r. o.  pripravilo na zajtrajší deň pestrý zábavný program pre všetky deti z Bardejova a okolia.

Program na Radničnom námestí v Bardejove je rozdelený do dvoch blokov, dopoludnia začne od 10, 00 do 12, 00 hod. pre školákov a popoludní od 14, 00 do 16, 00 hod. pre deti a ich rodičov.

Pripravené sú rôzne hry a súťaže pre deti. Nebude chýbať prehliadka líčenia a česania žiakmi Súkromnej strednej odbornej školy v Bardejove, ukážka z výcviku psov Kynologického klubu v Bardejove a ukážky z činnosti Hasičského a záchranného zboru v Bardejove. Popoludní na pódium vystúpi ľudový súbor Mokrolužan a v závere tanečná skupina Fätty. Viac informácií TU.

Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa zvyčajne, nie všade, oslavuje každoročne 1. júna. Na Slovensku sa slávi od roku 1952.

Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí (World Conference for the Wellbeing of Children) v Ženeve vo Švajčiarsku v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Po konferencii viacero vlád zaviedlo v svojich krajinách takýto deň s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete.

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám