Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

imagina_tarasovicV príjemnom prostredí Poľsko-slovenského domu sa 19.4.2011 zišlo asi sto obdivovateľov výtvarného umenia Pavla Tarasoviča, ktorý na vernisáži predstavil svoju zaujímavú výstavu s názvom IMAGINA. Kurátorom výstavy bol PhDr. Mikuláš Lovacký, ktorý sa snažil prítomným hosťom objasniť význam a podstatu tejto výstavy a ako znalec umenia, výtvarník i príbuzný umelca, najlepšie vystihol podstatu celej výstavy ako aj „reč symbolov“ pri konkrétnych dielach.

Jubilujúcemu umelcovi prišla zahrať skupina Octopus, ktorá spríjemnila slávnostnú vernisáž výstavy. Súčasťou vernisáže bola audiovizuálna prezentácia celoživotného výtvarného diela päťdesiatnika Pavla Tarasoviča, ktorú si môže pozrieť každý návštevník výstavy.

Keď sa človek chce s niekým dorozumieť, musí hovoriť jeho jazykom. „Jazykom“ podvedomia je imaginácia, teda obrazná predstavivosť, ktorú umelec využíva pri každom jednom vystavenom diele prostredníctvom množstva symbolov, ktoré sú zhutnené v názve diela, v detailoch diela, farebných detailoch, v stvárnenej téme, grafickom doplňovacom texte, grafických znakoch ... Jednoznačne každé dielo tejto výstavy núti diváka veľa rozmýšľať, či už ide o pastely ( napr. Snívam, že sa dívam, Strašiak v hlave,...) alebo originálne, vlastnou technikou spracované olejomaľby (napr. Lejem Vám vodu života, Nesiem Tvoj kríž,  Meluzína a kvílivý Joda, Signal, Prorok...) Množstvo doplňujúcich alebo významových znakov (typický znak pre reštaurátorov, ktorým je aj samotný umelec) si divák na prvý pohľad možno nevšimne, avšak aj tie vyzývajú divákov vrátiť sa znovu k obrazu a sledovať ho. Najčastejšie sa objavuje symbol ženy, ženy-matky, ktorá predstavuje zrodenie, oslavu ľudského života, ochrany, vnímavosti, čistoty, ale i nemravnosti. Ruka v ikonografii predstavuje zase symbol moci, ale aj ochrany. Modrá farba zase symbolizuje čistotu a „uzdravenie“, anjel zase zvestovateľa i ochrancu. Na obraze „Anjel nado mnou“ si mnohí diváci nevšimnú báseň, ktorá je napísaná priamo na obraze. A takto by sme mohli pokračovať ďalej a hľadať autorovu symboliku alebo možno svoju vlastnú. Pri takomto množstve vyjadrení je každému jasné, že táto výstava sa nerodila ľahko a samotného autora stála nemálo úsilia, času (dvanásť mesiacov) a možno aj preto vzbudzuje u návštevníkov zaslúžený obdiv.

Pavol Tarasovič je umelec, ktorý  predstavuje touto výstavou obrazov svoj nevšedný talent, zaujme nielen svojou profesionalitou olejomaľby a kresby pastelom na tmavý papier, ale nájdeme aj kresby pastelom na tmavý zamat, čo dokumentuje profesionalitu nadaného umelca. Málokto však vie, že Pavol Tarasovič sa o umenie zaujíma komplexne, preto symboly zvuku, či slova mu tiež nie sú vzdialené .

Cyklus obrazov (12 olejomalieb, 17 pastelov) s názvom IMAGINA, s ktorými Pavol Tarasovič prichádza v týchto dňoch, nesporne obohacuje verejnosť o nový kultúrny zážitok a prináša so sebou nový rozmer, pretože tieto diela sú neskutočnou hrou symbolov. Autor prostredníctvom týchto diel nám dovoľuje prejsť „ magickým zrkadlom“ do hlbín svojej vlastnej predstavivosti, ktorou reaguje na realitu sveta i vlastné prežívanie skutočnosti a k tomu vyzýva i nás.

Symbol je znak, ktorý splynul so svojím významom do vnútornej jednoty. Symbol je taký objekt, obraz, písané slovo, zvuk alebo konkrétny znak, ktorý zastupuje či reprezentuje niečo iné na základe istej podobnosti, asociácie, alebo čisto len dohody. V ikonografii a reštaurátorstve majú symboly veľký význam a možno práve preto autor využíva symboly vo svojej maliarskej tvorbe na vyjadrenie a zobrazenie toho, čo je preňho dôležité a má svoj význam. Pozerajúc na obrazy Pala Tarasoviča možno neodhalíte ich význam hneď na prvý raz, možno sa budete musieť veľa pýtať /seba, či autora?/, možno sa budete musieť k obrazom znovu a znovu vracať, čítať zjavné i skryté symboly, aby ste mohli vstúpiť „magickým zrkadlom“ do hlbín  samotného obrazu a predstavivosti autora. Nie, Palo Tarasovič nie je „rojkom“, je umelcom s citlivou dušou skrytou v obrazoch, ktorý zároveň aj v nás chce evokovať svet skrytý v Imágináriu.

Ak sa o tom chcete presvedčiť na vlastné oči, príďte do Poľsko-slovenského domu do 26.5. určite neoľutujete.

Najblišie udalosti

30 apr 2024
19:00 - 21:00
OTVORENIE FONTÁN
01 máj 2024
14:00 - 21:00
MAJÁLES
23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám