Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

otv_fontPríprava a zabezpečenie letnej turistickej sezóny v sebe zahŕňa aj prevádzkovanie a údržbu mestských fontán v správe Bardejovského podniku služieb BAPOS, mestského podniku Bardejov. Jedná sa hlavne o zabezpečenie bezporuchovej prevádzky fontán na uliciach Dlhý rad, Jiráskova, Františkánov a fontána pred Strediskom obchodu a služieb v Bardejovských Kúpeľoch. Správca zabezpečuje samotnú prípravu a spustenie fontán, ich sezónne prevádzkovanie a napokon ich zazimovanie.

Príprava vodných prvkov na letnú turistickú sezónu zahŕňa vyčistenie nádrží a vodných trysiek od nánosov, odpadkov, nečistôt, biologického odpadu, vizuálnu kontrolu stien nádrží, nastavenie trysiek a odskúšanie ich funkčnosti. U novej fontány na ul. Dlhý rad prebieha aj časové a programové nastavenie jednotlivých výstrekov zosúladených s ozvučením, ďalej nastavenie skladby a intenzity ozvučenia a meniaceho sa osvetlenia vodných stĺpcov.

Prevádzka mestských fontán s výnimkou fontány na Dlhom rade trvá spravidla od 1.5. do 31.10., pričom presný termín spustenia a odstavenia závisí aj od priebehu počasia. Fontány sú nastavované v režime intervalov s polhodinovým vizuálnym výstrekom. Ich čistenie a údržba je zabezpečovaná denne.

 

Harmonogram prevádzky fontány na ulici Dlhý rad na rok 2011 je nasledovný:

1. Uvedenie do prevádzky -  21.4.2011

2. Termíny prevádzky -   21.4 – 1.5.2011 skúšobná prevádzka

 

-   1.5. – 30.6.2011

14.00-18.00 hod. slabá prevádzka (prevádzkový režim v polhodinových intervaloch, bez ozvučenia a osvetlenia),

18.00-22.00 hod. silná prevádzka (svetlá, hudba), hudba každých 30 min.

 

-         1.7. – 31.8.2011

9.00 – 20.00 hod. slabá prevádzka

20.00 – 23.00 hod. silná prevádzka, hudba každých 30 min., svetlo podľa fotobunky

 

-         1.9. – 31.10.2011

14.00 – 19.00 hod. slabá prevádzka

19.00 – 22.00 hod. silná prevádzka, hudba každých 30 min.

 

3. Bežná údržba

- denné čistenie celej vodnej plochy sitom,

- čistenie vysávačom 2x týždenne,

- denné čistenie okolia fontány,

- kosenie trávnika v parku 12x za sezónu,

- dopĺňanie vody 2x týždenne,

- aplikácia chemických prípravkov na dezinfekciu vody 2x mesačne.

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám