Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

V pondelok 11. 4. 2011 sa zídu na svojom pravidelnom zasadnutí členovia Komisie bytovej, sociálnej pomoci a zdravotníctva pri MsZ v Bardejove.

Program rokovania okrem iného obsahuje aj Informáciu o stave  dlhov v nájomných bytoch na sídlisku Vinbarg a informáciu o  spôsobe ich vymáhania, informácia o spôsobe riešenia sťažnosti nájomníkov vchodu  č. 27 na ul. J. Grešáka v Bardejove  a návrh na poskytnutie príspevku na tvorbu úspor podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č.70/2006 o o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa.

Najblišie udalosti

14 máj 2023
15:30 - 19:00
Deň matiek
12 máj 2023
15:30 - 22:00
Pivný fest, hokejový festival

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám