Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

ucitel_roka_bjPri príležitosti Dňa učiteľov už tradične ocenila samospráva Mesta Bardejov svojich pedagógov základných a materských škôl a školských zariadení.

Za vynikajúce výsledky v pedagogickej činnosti, za tvorivý prístup a uplatňovanie nových foriem a metód práce vo výchovno-vzdelávacom procese, za nevyčerpateľný pracovný elán a obetavý, láskavý prístup k deťom a ich prácu si ocenenia 25. marca 2011 z rúk primátora mesta prevzali:

  1. Mgr. Viera Packová, učiteľka ZŠ Komenského 23
  2. PaedDr. Mária Pizurová, učiteľka ZŠ B. Krpelca
  3. Mgr. Danka Zašiurová, učiteľka ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1
  4. Mgr. Tatiana Bartošová, učiteľka ZŠ Nám. arm. gen. L. Svobodu 16
  5. Viera Burčíková, učiteľka MŠ Komenského 24
  6. Jana Rodáková, učiteľka MŠ Nový Sad 24
  7. Helena Hošková, učiteľka MŠ Nábrežná 2
  8. Milan Stachura, pedagogický zamestnanec CVČ

 

Želáme všetkým pedagógom pevné zdravie, veľa osobného šťastia a životného optimizmu.

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám