Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

ucitel28. marca si pripomíname Deň učiteľov.  V tento v roku 1592 sa narodil Ján Amos Komenský, ktorý presadzoval všeobecnej školskej dochádzky. Bojoval za poskytnutie vzdelania ľuďom bez rozdielu pohlavia, rasy a sociálneho postavenia.

Jan Amos Komenský bol český pedagóg, filozof, jazykovedec, humanista, spisovateľ a cirkevný hodnostár. Vyštudoval teológiu a bol vysvätený za kňaza Jednoty bratskej. Ako prvý určil školský rok a vyučovacie hodiny, napísal prvú školskú učebnicu Svet v obrazoch (Orbis pictus). Bol hlboko presvedčený o tom, „že dobrá škola robí človeka lepším.“ Komenský presadzoval názorné vyučovanie a žiadal o psychologický prístup k vyučovaniu. Navrhol postup „škola hrou“ a veľmi známy je aj jeho pojem „opakovanie je matkou múdrosti“. Za jeho najväčšie diela sa považujú: Veľká didaktika (Didactica magna), Škola hrou (Schola ludus) a Šťastie národa (Gentis felicitas).

Komenského dodnes každý pozná ako učiteľa národov. Jeho prínos pre pedagogiku je neoceniteľný a preto oslava dňa narodenia je oslavou všetkých pedagogických pracovníkov. V jeho ideách, ktorých základom je humanizácia a demokratizácia školy, pokračujú učitelia i dnes. I napriek tomu, že školstvo prežíva pomerne zložité obdobie, vždy dominuje snaha pedagógov, aby vychovali pre život vzdelaných a schopných mladých ľudí.

Najblišie udalosti

02 jún 2023
08:00 - 21:00
1.ročník Medového festivalu
01 jún 2023
08:00 - 17:00
MDD

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám