Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Podobne ako v predchádzajúcom týždni aj tomto, 9. kalendárnom týždni, došlo k výraznému  poklesu  počtu ochorení na akútne respiračné ochorenia a chrípku v našom okrese. Celkovo bolo z ambulancii praktických lekárov pre deti, dorast a dospelých hlásených 1429 akútnych respiračných ochorení s chorobnosťou 1857,7/100 000 obyvateľov.  Z uvedeného počtu bolo  427  ochorení na chrípku, alebo chrípke podobné ochorenie, s chorobnosťou  555,1/100 000 obyvateľov.

Najviac chorých bolo vo vekovej skupine  20 - 59 ročných (467) a  0 – 5 ročných  (305). Počet komplikácii ochorení sa taktiež výrazne znížil oproti minulým týždňom na 104. Najčastejšou komplikáciou boli sinusitídy (79), menej otitídy (22) a pneumónie (3).

 Od začiatku chrípkovej sezóny 2010/2011 sme v okrese Bardejov zaznamenali 11 prípadov ťažkých akútnych respiračných ochorení s pneumóniou, ktoré si vyžiadali hospitalizáciu a  2 prípady chrípky s miernym priebehom, kde bol laboratórne potvrdený vírus chrípky AH1N1/2009.

Najblišie udalosti

23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO
23 feb 2024
08:00 - 17:00
MDŽ - OSLAVY SVIATKU ŽIEN
09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám