Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

V 7. kalendárnom týždni došlo k miernemu poklesu  počtu ochorení na akútne respiračné ochorenia a  chrípku v porovnaní s minulým týždňom. Celkovo bolo z ambulancii praktických lekárov pre deti, dorast a dospelých hlásených 2479 akútnych respiračných ochorení s chorobnosťou 3222,7 /100 000 obyvateľov,  čo predstavuje pokles takmer o  300 ochorení v porovnaní s uplynulým týždňom. Z uvedeného počtu bolo 920  ochorení na chrípku, alebo chrípke podobné ochorenie, s chorobnosťou  1196/100 000 obyvateľov.

Najviac chorých bolo vo vekovej skupine  20 - 59 ročných (734) a  6 – 14 ročných  (613). Počet komplikácii ochorení sa mierne znížil oproti minulému týždňu na 277. Najčastejšou komplikáciou boli sinusitídy (225), menej otitídy (51) a pneumónie (1).

V tomto kalendárnom týždni bolo z dôvodu zvýšenej chorobnosti na akútne respiračné ochorenia a chrípku hlásené prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v Spojenej základnej škole Pod papierňou, Bardejov (Špeciálna základná škola), kde ochorelo 33 % žiakov.

Naďalej platí zákaz návštev pre lôžkové oddelenia NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, domy dôchodcov a  sociálnych služieb okresu Bardejov.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2010/2011 sme v okrese Bardejov zaznamenali 9 prípadov ťažkých akútnych respiračných ochorení s pneumóniou, ktoré si vyžiadali hospitalizáciu a  2 prípady chrípky s miernym priebehom, kde bol laboratórne potvrdený vírus chrípky AH1N1/2009.

Najblišie udalosti

05 dec 2023
15:00 - 18:00
Oslavy Mikuláša 2023
07 jan 2024
19:00 - 22:00
KOLLÁROVCI a DESMOD
11 dec 2023
19:00 - 22:00
Darček
29 nov 2023
19:00 - 21:00
Vánoce s Lucii Bílou

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám