Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

valentinDňa 14. februára slávime sviatok sv. Valentína. Vďaka spojitosti so „sviatkom zaľúbených” sa sv. Valentín stal jedným z najobľúbenejších svätcov. Ako však tento sviatok vznikol?

Podľa historických prameňov sv. Valentín bol kňazom a lekárom a žil v treťom a štvrtom storočí v starom Ríme za vlády duševne chorého cisára Claudia II. Ten vydal nariadenie zakazujúce manželstvá, pretože dospel k záveru, že ženatí muži sú horšími vojakmi ako slobodní, keďže sa musia starať o svoje rodiny. Napriek tomuto nariadeniu sa Valentín rozhodol sobášiť zamilovaných potajomky. 

Cisár sa o tom dozvedel a dal ho zatknúť a uväzniť. Podľa legendy sa Valentín vo väzení zaľúbil do slepej dcéry dozorcu - Astérie. Pevnou vierou jej zázračne vrátil zrak a na rozlúčku jej napísal odkaz: "Od Tvojho Valentína."

Keďže sa Valentín odmietol zriecť kresťanskej viery bol v predvečer 14. februára zbičovaný, ukameňovaný a napokon sťatý. Cisár Claudius ho dal verejne popraviť v deň pohanského sviatku luperkálií, počas ktorých starí Rimania konali obrady očisty a prosili svojich bohov za dar plodnosti. Pre tento deň bola typická aj „lotéria lásky” - každé dievča vhodilo do urny lístok so svojím menom a slobodní muži si potom žrebovali svoju  nastávajúcu. V roku 496 vyhlásil pápež Gelasius 14. február za sviatok sv. Valentína. Neskôr sa tento deň stal dňom milencov a sv. Valentín ich patrónom. Sviatok sv. Valentína ako deň, keď si každý vyberá svojho milého, spomína roku 1380 vo svojom diele Parliament of Fowls aj otec anglickej literatúry Geoffrey Chaucer. Zvyk posielať na sv. Valentína pohľadnice ako prejavy sympatií vznikol oveľa neskôr a má anglosaské korene. Prvú „valentínku” vraj v 15. storočí poslal z londýnskeho väzenia svojej manželke orleánsky vojvoda Charles. Táto milá tradícia sa rozšírila najmä v 19. storočí, keď sa svätovalentínske pozdravy začali vyrábať hromadne.

 

Počas sviatku sv. Valentína si zamilovaní vyznávajú lásku, obdarúvajú sa rôznymi darčekmi a preukazujú pozornosť viac ako po ostatné dni. Obchody, nákupné centrá, kvetinárstva i kníhkupectvá zaplavuje červená farba, srdcia a červené ruže. Aj preto mnoho z nás považuje tento sviatok za komerčný. Prejaviť náklonnosť svojim priateľkám, manželkám, rodičom, súrodencom a pod. môžeme kedykoľvek a nielen počas sviatku sv. Valentína.

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám