Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Oddelenie epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove pravidelne, v priebehu roka (každý štvrtok), monitoruje epidemiologickú situáciu vo výskyte akútnych respiračných ochorení (ARO) a chrípky v okrese Bardejov.

V 5.kalendárnom týždni bol zaznamenaný  nárast počtu ochorení na ARO a  chrípku v porovnaní s minulým týždňom. Celkovo bolo z  ambulancii praktických lekárov pre deti, dorast a dospelých hlásených 2556 ochorení na ARO s chorobnosťou 3322,8 /100 000 obyvateľov,  z  tohto počtu bolo 1002   ochorení na chrípku, prípadne chrípke podobných ochorení s chorobnosťou  1302/100 000 obyvateľov.

 

Najviac chorých bolo vo vekovej skupine  20 - 59 ročných (716) a 6 – 14 ročných  (682). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 137 osôb. Najčastejšou komplikáciou boli sinusitídy (130), menej otitídy (4) a pneumónie (3).

 

V tomto kalendárnom týždni bolo z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO hlásené prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v týchto školských a  predškolských zariadeniach  okresu Bardejov:

 

  1. ZŠ Kurima – celkový počet žiakov  277, z toho 80 chorých (28,9% chorých),

prerušenie výchovno – vzdelávacieho procesu v čase od 1.2.- 4.2.2011.

 

  1. ZŠ Lascov – celkový počet žiakov  26, z toho 11 chorých (42,3% chorých),

prerušenie výchovno – vzdelávacieho procesu v čase od 2.2.- 4.2.2011.

 

  1. ZŠ a MŠ Rokytov:

ZŠ – celkový počet žiakov  28, z toho 7 chorých (25% chorých),

prerušenie výchovno – vzdelávacieho procesu v čase od 4.2.- 7.2.2011.

MŠ – celkový počet žiakov  11, z toho 6 chorých (54,5% chorých),

prerušenie výchovno – vzdelávacieho procesu v čase od 4.2.-7.2.2011.

 

  1. ZŠ a MŠ Nižná Polianka:

ZŠ – celkový počet žiakov 65, z toho 24 chorých (36,9 %

prerušenie výchovno – vzdelávacieho procesu v čase od 4.2.- 8.2.2011.

MŠ Lascov – celkový počet detí 12, z toho 6 chorých (50% chorých),

prerušenie výchovno – vzdelávacieho procesu v čase od 4.2.- 8.2.2011.

 

Od začiatku chrípkovej sezóny 2010/2011 sme v okrese Bardejov zaznamenali 5 prípadov ťažkých akútnych respiračných ochorení s pneumóniou, ktoré si vyžiadali hospitalizáciu.

 

Od 1.1.2011 bolo 5 obvodnými lekármi nášho okresu odobratých 9 nazofaryngeálnych výterov od pacientov s  príznakmi chrípky, na dôkaz vírusov chrípky. Výsledky ešte nie sú známe. Týmito odbermi sa zisťuje aký typ vírusu chrípky aktuálne koluje v našej populácii. Na základe takýchto výsledkov sa pripravujú vakcíny na nasledujúcu zimnú sezónu. Vakcína zvyčajne obsahuje 3 najčastejšie sa vyskytujúce typy vírusov chrípky.

 

Tohtoročné vakcíny proti chrípke obsahujú 3 kmene vírusov vrátane pandemického vírusu AH1N1/2009. Očkovanie sa stále považuje za najúčinnejšiu a najefektívnejšiu formu prevencie proti chrípke. Očkovať proti chrípke sa odporúča do konca februára. Očkovanie zabezpečujú obvodní lekári pre všetkých pacientov, ktorí majú záujem.

 

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám