Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Vzhľadom k tomu, že v Poľskej republike v blízkosti našej štátnej hranice bol zaznamenaný zvýšený počet prípadov besnoty zvierat a hrozí vážne riziko rozšírenia besnoty aj do nášho okresu,  Regionálna veterinárna správa Bardejov  vyzýva všetkých občanov na zvýšenú opatrnosť pri nájdení uhynutých zvierat prípadne zvierat so zmeneným správaním.

 

V týchto prípadoch prosím okamžite informujte Regionálnu veterinárnu správu Bardejov na telefónnych číslach 054/4748725, 054/4881910.

Taktiež Vás upozorňujeme na povinnosť každoročnej vakcinácie psov, mačiek a ostatných mäsožravcov starších ako 3 mesiace proti besnote. Vakcinácia psov, mačiek a ostatných mäsožravcov bráni besnote v jej ďalšom šírení a chráni tak aj životy ľudí.                   Besnota je smrteľné ochorenie zvierat prenosné na človeka. Besnota sa u človeka vždy končí smrťou!!! Prenáša sa najčastejšie pohryzením, alebo slinami zvieraťa cez poranenú pokožku. V prípade, že zviera ktoré poraní človeka nebude vyšetrené veterinárnym lekárom, poranená osoba musí byť hospitalizovaná v nemocnici na infekčnom oddelení, kde bude podrobená vakcinácii proti besnote. U zvierat sa besnota prejavuje zmeneným správaním – strata plachosti u líšok, u psov je to neposlušnosť, podráždené reakcie, chodenie dookola, zavýjanie, hryzenie a požieranie cudzích predmetov, útek a behanie bez cieľa a súčasné napádanie ľudí a zvierat. V konečnom štádiu nasleduje ochrnutie a uhynutie zvieraťa.

V tejto súvislosti je potrebné, aby si každý kto chová psa, mačku alebo iných mäsožravcov zabezpečil ich očkovanie proti besnote a nahlásenie podozrivého správania sa zvierat na vyššie uvedené telefónne čísla.

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám