Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

bojJanuár 1945 je významným v dejinách mesta Bardejov oslobodením od fašizmu vojakmi 1. čs. armádneho zboru v ZSSR. V dňoch od 12. - 15. januára 1945 začala mohutná zimná ofenzíva spojeneckých armád od Baltu po Karpaty na pomoc západným spojencom. Do ofenzívy sa zapojil aj 1. čs. armádny zbor, ktorý podliehal sovietskej 1. gardovej armáde. Ten bol po ťažkých, vyčerpávajúcich krvavých bojoch v priestore Dukelského priesmyku dočasne rozmiestený v rozsiahlom severo-južnom obrannom postavení na rieke Ondava, a to od obce Breznica pri Domaši po poľskú obec Ciechania. Tu zaujali sovietske a naše jednotky dočasné obranné postavenie. Doplňovali počty jednotiek a výzbroje a pripravovali sa na ďalšie oslobodzovacie boje.

Sovietske zväzky 1. gardovej armády útočili priamo v smere na Prešov, 1. čs. brigáda dostala za úlohu oslobodiť Zborov a 3. čs. brigáda mala rozkaz oslobodiť Bardejov. Útvary 1. brigády narazili v dňoch 16. a 17. januára na tuhý odpor nepriateľa. Napriek tomu oslobodili poľskú obec Ciechania, Vápeník a Vyšný Orlík. Po úspešnom rannom postupe 19. januára 1. brigáda obsadila Nižný a Vyšný Mirošov, Šarišské Čierne a Ciglu. Podvečer 1. a 2. prápor útokom obsadili Becherov a Chmeľovú. Umožnili tak 3. práporu oslobodiť v nočných hodinách Zborov.

 

3. čs. samostatná brigáda pod velením brig. gen. Klapálka po prelomení nemeckej obrany na rieke Ondava prenasledovala nepriateľa v smere Nižná Olšava, Radoma, Okrúhle, Kučín, kde bola odpoludnia 18. januára 1945 zastavená mohutnou delostreleckou paľbou. V čele 3. brigády postupoval 4. úderný prápor pod velením mjr. Dedičíka za silných mrazov -15 až -20 °C a v snehu miestami až po pás, pričom väčšina mostov v smere postupu bola ustupujúcim nepriateľom zničená. 19. januára o 9.30 hod. vyrazili vojaci 3. čs. brigády, konkrétne 4. a 5. prápor smerom na Bardejovskú Novú Ves. Prvý sled o 10.15 hod. obsadil obec Dubinné, ešte pred obedom Poliakovce, Hrabovec a Komárov. Vo večerných hodinách po úspešnom preniknutí samopalníkov bola oslobodená Bardejovská Nová Ves. Prvá rota 4. úderného práporu a na jeho pravom krídle rota samopalníkov postupovali po západnom brehu rieky Topľa cez Jedlovec a Kopytovku. Prieskumníci prieskumných čiat 3. čs. brigády sa priblížili k mestu Bardejov, kde zistili slabú silu nepriateľa. To umožnilo veliteľovi brigády nariadiť nočný útok na mesto Bardejov. Nemecké protitankové zákopy a zátarasy pred Bardejovom boli zbytočné.

 

Vojaci 3. čs. samostatnej brigády v nocí z 19. na 20. januára vtrhli to Bardejova. Útok bol tak rýchly a prekvapujúci, že mnohí nemeckí vojaci nestačili utiecť, poschovávali sa na pôjdoch, v pivniciach a stodolách, odkiaľ ich asi 60 vytiahli naši vojaci. V skorých ranných hodinách 20. januára dorazili do Bardejova aj prvé jednotky sovietskej 1. gardovej armády.

 

Nepriateľ ustupoval jedinou voľnou cestou smerom na Lenártov. Keďže 19. januára v noci jednotky 1. čs. brigády oslobodili Zborov došlo k zmareniu snahy fašistických vojsk prejsť v tomto výhodnom teréne do obrany.

 

3. čs. samostatná brigáda 1. čs. armádneho zboru v ZSSR sa v bojoch o mesto Bardejov vyznamenala tak, že bola menovaná v rozkaze vrchného veliteľa sovietskych vojsk. Na počesť 1. a 3. čs. samostatnej brigády 1. čs. armádneho zboru v ZSSR boli na rozkaz vrchného veliteľa sovietskej armády vypálené čestné salvy.

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám