Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Photo13_13V roku 2000 v austrálskom meste Cairns rozhodnutím Výboru svetového dedičstva UNESCO v náročnej konkurencii bolo zapísané mesto Bardejov a Židovské suburbium ako jedno z  dovtedy 630 lokalít zapísaných v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Text zápisu znie:

"Bardejov is small but exceptionally complete and well-preserved example of a fortified medieval town, which typifies the urbanisation in this region. Among other remarkable features it also contains a small Jewish quarter around a fine 18. th – century synagogue."

V preklade:

"Bardejov je malý, ale výnimočne úplny a dobre zachovaný príklad opevneného stredovekého mesta, ktoré ilustruje obdivuhodnú urbanizáciu  v tomto regióne. Popri iných zaujímavých prvkoch obsahuje malú židovskú štvrť okolo peknej synagógy z 18. storočia."

Tento text zápisu a jeho preklad je napísaný aj  na pamätnej tabuli, ktorá bola včera,    t. j. 11. 11. 2010 na pravé poludnie za účasti predstaviteľov samosprávy, štátnej správy a pozvaných hostí  znovuodhalená  na budove meštianskeho domu na Radničnom námestí č. 16 ( budova mestského úradu). Autorom pamätnej tabule je akad. mal. PhDr. Mikuláš Lovacký

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám