Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
otvorenie_fontany     Pokračovanie obnovy mestskej pamiatkovej rezervácie v našom meste postúpilo do ďalšej etapy, ktorou je rekonštrukcia infraštruktúry . V  roku 2009 po niekoľkoročnej príprave a zabezpečení financovania sa rozbehli stavebné práce na jednom z najvýznamnejších projektov v tejto oblasti a to rekonštrukcii parku na ul. Dlhý rad . Dominantou riešenia tohto projektu je aj rekonštrukcia pôvodnej fontány. Uplynul týždeň bol v znamení ukončenia rekonštrukčných prác a spustenia skúšobnej prevádzky.
    Skúšobná prevádzka fontány sa začala v stredu 20.10.2010 odskúšavaním jednotlivých elektrických okruhov čerpadiel, osvetlenia, ozvučenia ako aj  napájacích a riadiacich systémov fontány. V poobedňajších hodinách sa začalo napúšťanie bazénu fontány, čím sa vytvorili podmienky na samotné odskúšanie fontány s vodou, ktoré sa uskutočnilo na druhý deň v raňajších hodinách. Skúšky pokračovali celý deň nastavovaním jednotlivých trysiek, svietidiel ako aj ozvučenia

Samotnú fontánu tvorí 206 trysiek, ktoré obsluhuje 24 čerpadiel, 101 RGD svietidiel (LED diódy) a je ozvučená 8 (ôsmimi) reproduktormi. Fontána je plne automatizovaná a je riadená a kontrolovaná cez PC. Riadiace PC riadi chod čerpadiel, osvetlenia a ozvučenia fontány podľa nastavených scén a analyzovania hudby.

 

Záverečná, generálna skúška prebehla vo štvrtok 21.10.2010 od 19.00 - do 21.00 hod., kedy sa odskúšali všetky zariadenia fontány za plnej prevádzky s osvetlením a ozvučením. Na ďalší deň sa ešte dolaďovali niektoré prvky fontány týkajúce sa hlavne činnosti trysiek a osvetlenia.

 

Samotná riadna skúšobná prevádzka fontány sa začala zapnutím ovládania fontány v piatok večer po slávnostnom otvorení fontány a obnoveného parku.

 

Momentálne je fontána v skúšobnej prevádzke v určitom nastavenom režime, pričom od

14.00 hod. po 18.00 hod. sa automaticky spustí každú hodinu zhruba 5 minútový program, kedy sú v činnosti trysky a hudba. Od 18.00 hod. fontána prechádza do iného prevádzkového režimu, keď každú polhodinu sa spustí fontána kompletne aj s hudbou a osvetlením. Tento režim funguje do 21.00 hod. Skúšobná prevádzka bude bežať v tomto režime do 2.11.2010, pričom je možné zmeniť jej prevádzkový režim podľa požiadaviek cez riadiace PC.

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám